rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Nya riktlinjer för Irak

Irak banner

Manifestation för asyl åt irakier, Mynttorget 14 november 2016. Foto Sanna Vestin

Migrationsverket har den 15 november publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 58/2016) om Irak beroende på det osäkra säkerhetsläget. Med de nya riktlinjerna kan andelen som beviljas skydd komma att öka.

Det är viktigt för asylsökande och deras ombud att granska vad ställningstagandet innebär just för den egna regionen och grupptillhörigheten. För vissa irakier med utvisningsbeslut kan det förändrade säkerhetsläget även innebära att det finns verkställighetshinder.

Migrationsverket uppmanar till generell försiktighet vid prövning av skyddsbehov, särskilt bedömningen av om en person skulle kunna få skydd av myndigheterna eller klara sig i internflykt. Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i hela provinserna Nineva, Kirkuk, Anbar, Salah al-Din, Diyala och Bagdad. Men det är bara i Nineva och delar av Kirkuk och Anbar som det är så illa att vem som helst som befinner sig där ska betraktas som skyddsbehövande. Även i de flesta övriga provinser utom den kurdiska delen råder det svåra motsättningar. Överallt utanför den kurdiska delen saknas myndighetsskydd för utsatta grupper, enligt Migrationsverket. Vilka som bedöms som särskilt utsatta och bör få flyktingstatus varierar i olika provinser. Internflyktalternativ kan vara aktuellt, men måste bedömas utifrån det aktuella läget.

 

Färre än hälften har fått stanna, många avviker

I Migrationsverkets statistik över beviljade tillstånd märks hittills inte någon ökning. Andelen som fått uppehållstillstånd har pendlat mellan 45 och 50% under 2016, vilket är lägre än 2014-2015. Väntetiderna är extremt långa och de flesta av de som anlände förra året har inte fått beslut. En påfallande stor andel av de asylsökande från Irak jämfört med andra nationaliteter har avvikit innan de fått beslut.

Eftersom Irak är oviligt till att ta tillbaka utvisade som inte har pass eller självmant ansöker om pass, så finns många irakier kvar i Sverige trots att de har beslut om utvisning.

Irak SajjadVid en manifestation på Mynttorget i Stockholm 13-14 november, utanför riksdagshuset, uttryckte en grupp irakier sin frustration. Sajjad Aljaari berättar att de rest från olika flyktingförläggningar runtom i Sverige. De flesta har väntat minst ett år utan att bli kallade till intervju. Talkörerna löd "Iraq is not safe! We want to stay!"

 

UNHCR avråder från utvisningar till internflykt

Även UNHCR har kommit med ut ett nytt ställningstagande om utvisningar till Irak, som bör granskas av alla som står i begrepp att ansöka eller överklaga. "UNHCR position on returns to Iraq" från 14 november är en gedigen rapport med detaljerad information och många källhänvisningar om olika grupper i olika områden.
UNHCR:s sammanfattning lyder:

"Under the present circumstances, UNHCR urges States to refrain from forcibly returning any Iraqis who originate from areas of Iraq that are affected by military action, remain fragile and insecure after having been retaken from ISIS, or remain under control of ISIS. Such persons, including persons whose claims for international protection have been rejected, should not be returned either to their home areas, or to other parts of the country."

UNHCR avråder även generellt från internflyktsalternativ:

"In the current circumstances ... UNHCR does not consider it appropriate for States to deny persons from Iraq international protection on the basis of the applicability of an internal flight or relocation alternative."

Migrationsverket har även publicerat en rapport om internflykt i Irak. Rapporten beskriver hur mottagandet går till i olika provinser, vilka restriktioner som finns för passage mellan dem och svårigheter att ta sig från en provins till en annan. Eftersom internflykt ofta används som ett argument för att utsatta personer kan återvända, är det viktigt för asylsökande och deras ombud att granska även denna rapport.

Se även en rapport från International Organization for Migration (IOM) om den nu pågående flykten från Mosul.

Irak ljusIrak Mosul

Bilden till vänster, flykten från Mosul. Klicka på bilden för att donera stöd till UNHCR!
Bilden till höger från Mynttorget. Här tänds ett ljus för Irak - eller kanske för svenskarnas hjärtan.

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

swish transp

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5