Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Ta ansvar för barnen som flytt till Sverige!

Idag rapporterar Sveriges Radio om att regeringen överväger att låta ensamkommande barn få uppehållstillstånd medan de går ut gymnasiet. Det löftet fanns med redan när riksdagen beslutade om den tillfälliga asyllagen, den som begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ser fram emot att löftet uppfylls. Men det är bara en av flera åtgärder som är akut nödvändiga för att stoppa en pågående katastrof.

Läs pressmeddelande!

قابل توجه اطفال زیر سن تنهای پناهجو قوانین جدید پناهندگی

تعداد زیادی از اطفال زیر سن تنهای پناهجوی به گونه ی مکتب های خود را ترک کرده اند و یا هم که از محل زیست شان بیجا شده اند. بسیاری هایشان تاریخ تولد شان تغیر یافته است. تعدادی هم معلومات بدست آورده اند که گویا به زودی از سویدن اخراج میشوند. همه ترس دارند. این معلومات فوق برای شما عزیزان است تا معلومات بیشتر در این موارد ذکر شده بدست آورده و بدانید که چه کار صورت خواهد گرفت و چه کاری را شما میتوانید انجام بدهید

(Detta är en översättning till dari av information till ensamkommande barn om de nya asylreglerna. Motsvarande information på svenska finns här. Mer detaljerad information till lärare, gode män mfl finns här.)

بیشتر بدانید!

Rapporter om Afghanistan

afghan refugees in iran are being sent to fight and die for assad in syria

Här har vi samlat några av de senaste rapporterna om säkerhetsläget i Afghanistan och om utvisningar till Afghanistan. Det finns även en studie från UNHCR om vilka de ensamkommande barnen från Afghanistan är.

Publicerad 14 november, uppdaterad 16 november med rapporter om barnsoldater, "danspojkar" och situationen i internflyktlägren.

Bilden föreställer ett läger för internflyktingar i Kabul. Från Business Insider, i en artikel om rekryteringen av afghaner i Iran till kriget i Syrien

Läs mer...

Goda råd till dig som ensamkommande

Detta är en lättläst version av information som FARR publicerade i måndags

Till dig som söker asyl som ensamkommande barn! Det händer många dåliga saker för ensamkommande i Sverige just nu. Många är rädda för att utvisas och för att inte få gå i skolan. Den här informationen är till dig som försöker förstå vad som händer och vad du kan göra: www.farr.se/ensamkommande.

Många i Sverige är arga på de nya reglerna för ensamkommande barn och att ungdomar utvisas till farliga länder. De skriver till politiker, ordnar demonstrationer, berättar i tidningar och på facebook vad som händer. Det är viktigt att vi gör saker tillsammans. Men du kan också hjälpa dig själv. Därför har vi också försökt samla goda råd till dig som ensamkommande.

Till råd för ensamkommande

FARR:s krav för de ensamkommande

Bild: Mojtaba demonstrerar mot utvisningarna. Göteborg 22 oktober 2016. Foto Josefin Finérmork framtid

FARR kräver av alla inblandade myndigheter att ta sitt ansvar för de barn som tagit sin tillflykt till Sverige. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att skapa ett inferno för barnen. Gör om och gör rätt!

Vi ställer kraven till Migrationsverket, kommunerna, överförmyndare, regering och riksdag!

Läs kraven här

Vad händer med de ensamkommande barnen?

books not guns long

Många ensamkommande flyktingungdomar har den senaste tiden ryckts upp från skola och boende, och en del har samtidigt fått beslut om att de ska utvisas. Flera regler har ändrats samtidigt, vilket har gjort det svårt för alla att förstå vad som händer. Alla kommer inte att utvisas, men alla tonåringar oroar sig för att drabbas. I värsta fall leder det till att ungdomar  avviker och blir papperslösa innan de fått slutligt beslut. Andra skadar sig. I den här artikeln går vi igenom bakgrunden och förklarar de ändringar i lag och praxis som skett. Kunskaperna behövs för att bryta den pågående katastrofen och strida för ungdomarnas rätt till skydd.
Texten justerad 16-11-08 om rätten att ordna eget boende.

Läs mer...

Vad händer när en asylansökan dras tillbaka?

Migrationsverket publicerade i oktober ett rättsligt ställningstagande om vad som händer när någon återkallat sin asylansökan men sedan ångrar sig. Ställningstagandet innebär att den sökande ska få beslut om avvisning eller utvisning. Men om personen ångrar sig så ska ärendet ändå omprövas av Migrationsverket. Om det gått så lång tid att beslutet vunnit laga kraft, så ska personen ändå få en ny prövning. Om personen försökt söka asyl i ett annat EU-land och återsänds till Sverige händer samma sak.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5