rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Kursdag: Asylrätt med förhinder - Omvägar och utvägar

KURSEN ÄR FULLBOKAD! INGA FLER RESERVER TAS EMOT!

Den 25 mars arrangerar FARR en kursdag i Stockholm, i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola och Sensus. Dagen efter hålls FARR:s årsmöte på samma plats. Kursen är nu fullbokad.

Vi har många på reservlistan. Om du anmält dig men inte kan komma: AVANMÄL DIG! Skriv till anmalan@farr.se

Kursdagen handlar om vad asylsökande, papperslösa, frivilliga och ombud kan göra när rättigheterna hotas.

Läs mer...

Asylnytt 9 mars: Migrationsverket: Brister i asylutredningar

Interna granskningar visar att skyddsskäl inte utretts och att åldersbedömningar gjorts utan tillräckligt underlag

Mer i denna utgåva:
• Staterna får bestämma själva över humanitära visum enligt domstol
• Reportage: Så lever de ensamkommande som skickas till Kabul
• EU: Krav på mer gränssamarbeten och hårdare tag mot asylsökande
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 17-03-09

Rätt att fortsätta språkintroduktion efter flytt

Skolverket gör en ny bedömning: Asylsökande elever och elever som fått avslag på asylansökan har rätt att fortsätta på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan om de flyttar till en annan kommun. Detta gäller även om eleven hunnit fylla 18. Skolverkets bedömning är ett stöd för kommunerna när de beslutar om dessa ungdomar ska erbjudas utbildning på introduktionsprogrammet. 

Läs mer på Skolverkets hemsida

Migrationsverket kritiserar egna åldersbedömningar

Idag den 5 mars har Migrationsverket gått ut med en kraftig kritik av verkets egna åldersbedömningar som gjorts under 2016. Åldern var inte tillräckligt utredd i 60 procent av fallen. Redan för ett par veckor sedan meddelade Migrationsverket att inga fler beslut som behöver innehålla en bedömning av den asylsökandes ålder ska fattas förrän den nya metoden som Rättsmedicinalverket rekommenderat kan användas. 

Enligt Migrationsverkets pressmeddelande idag har en särskild ledningsgrupp tillsatts för att stärka kvalitén och utgöra ett stöd för handläggarna. Omfattande utbildningsinsatser har inletts. Av meddelandet framgår också att de som fått beslut och överklagat kan begära att migrationdomstolen ber Migrationsverket beställa en medicinsk åldersbedöming av Rättsmedicinalverket.

Läs mer...

Idag! Intromöte IMÄI Stockholm

Ingen Människa Är Illegal Stockholm har intromöte i Skarpnäck den 1 mars kl 18.

Läs mer

Barnets bästa i domar och media

"Barnets bästa" tolkas väldigt olika beroende på vem som använder uttrycket. Migrationsmyndigheterna följer de lagar som politikerna demokratiskt beslutat. I media skildras barnets bästa på ett helt annat sätt. För medmänniskan, som står nära den som drabbas, är besluten ofta obegripliga. 
Forskaren Jonathan Josefsson har skrivit doktorsavhandlingen "Children at the Borders". Han har undersökt möjligheterna för barn att få uppehållstillstånd i Sverige under perioden 2002-2013. 

Läs mer och länk till avhandling

Nästan 30.000 statslösa i Sverige

UNHCR har gjort kartläggningar av statslösa i Sverige och andra länder i norra Europa. Kartläggningarna ska visa på vad som kan förbättras och hur statslöshet kan förhindras. UNHCR hoppas att kartläggningarna ska uppmärksamma nationella makthavare på vad som behöver göras för att skydda statslösa och förhindra att fler människor blir statslösa.

Statslösa är människor som inte är medborgare i något land. Därför saknar de ofta flera sociala rättigheter. UNHCR fick 2014 i uppdrag av FN:s generalförsamling att arbeta för att få bort statslösheten i världen helt inom tio år.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5