rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Rätt att fortsätta språkintroduktion efter flytt

Skolverket gör en ny bedömning: Asylsökande elever och elever som fått avslag på asylansökan har rätt att fortsätta på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan om de flyttar till en annan kommun. Detta gäller även om eleven hunnit fylla 18. Skolverkets bedömning är ett stöd för kommunerna när de beslutar om dessa ungdomar ska erbjudas utbildning på introduktionsprogrammet. 

Läs mer på Skolverkets hemsida

Migrationsverket kritiserar egna åldersbedömningar

Idag den 5 mars har Migrationsverket gått ut med en kraftig kritik av verkets egna åldersbedömningar som gjorts under 2016. Åldern var inte tillräckligt utredd i 60 procent av fallen. Redan för ett par veckor sedan meddelade Migrationsverket att inga fler beslut som behöver innehålla en bedömning av den asylsökandes ålder ska fattas förrän den nya metoden som Rättsmedicinalverket rekommenderat kan användas. 

Enligt Migrationsverkets pressmeddelande idag har en särskild ledningsgrupp tillsatts för att stärka kvalitén och utgöra ett stöd för handläggarna. Omfattande utbildningsinsatser har inletts. Av meddelandet framgår också att de som fått beslut och överklagat kan begära att migrationdomstolen ber Migrationsverket beställa en medicinsk åldersbedöming av Rättsmedicinalverket.

Läs mer...

Idag! Intromöte IMÄI Stockholm

Ingen Människa Är Illegal Stockholm har intromöte i Skarpnäck den 1 mars kl 18.

Läs mer

Barnets bästa i domar och media

"Barnets bästa" tolkas väldigt olika beroende på vem som använder uttrycket. Migrationsmyndigheterna följer de lagar som politikerna demokratiskt beslutat. I media skildras barnets bästa på ett helt annat sätt. För medmänniskan, som står nära den som drabbas, är besluten ofta obegripliga. 
Forskaren Jonathan Josefsson har skrivit doktorsavhandlingen "Children at the Borders". Han har undersökt möjligheterna för barn att få uppehållstillstånd i Sverige under perioden 2002-2013. 

Läs mer och länk till avhandling

Nästan 30.000 statslösa i Sverige

UNHCR har gjort kartläggningar av statslösa i Sverige och andra länder i norra Europa. Kartläggningarna ska visa på vad som kan förbättras och hur statslöshet kan förhindras. UNHCR hoppas att kartläggningarna ska uppmärksamma nationella makthavare på vad som behöver göras för att skydda statslösa och förhindra att fler människor blir statslösa.

Statslösa är människor som inte är medborgare i något land. Därför saknar de ofta flera sociala rättigheter. UNHCR fick 2014 i uppdrag av FN:s generalförsamling att arbeta för att få bort statslösheten i världen helt inom tio år.

Läs mer...

Asylnytt 24 februari: Myndigheter i krismöten om barnen

Myndigheter och organisationer reagerar på larm om hur barn mår. Barnombudsmannen och regeringen kallade till krismöten

Mer i denna utgåva:
• Migrationsverket fryser beslut i väntan på medicinsk åldersbedömning
• Efter utvisningsbeslut - ensamkommande blir papperslösa i Sverige
• Debatt: "Om det vore våra tonåringar, skulle tragedin stoppas då?"
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs nyhetsbrevet 17-02-24

Rapport om tillgång till vård i Europa

Läkare i Världens internationella nätverk, Médecins du Monde, har släppt rapporten "Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet".
Rapporten bygger på uppgifter från över 30500 patienter i elva europieska länder samt Turkiet. Den visar på stora brister i tillgång till vård för människor som lever i utsatthet. Gravida och barn är mest drabbade av bristerna på vård. Läkare i Världen använder sig av uttrycket "personer som lever i utsatthet" hellre än att tala om utsatta grupper. De menar att alla kan hamna i en situation där man befinner sig i utsatthet. Situationen kan var tillfällig eller långvarig. 

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5