rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Delseger på konferens: Tillfälligt stopp för åldersbeslut

C5BiRY XAAE2XAFDet var fullsatt i en av de stora salarna i ABF-huset i Stockholm när #vistårinteut-rörelsen höll sin första samling utanför Facebook. Många fick inte plats men konferensen sändes live till medlemmarna. Under lördagen gavs vittnesmål om situationen för ensamkommande barn, från ungdomar och från vuxna som möter dem genom sina uppdrag - gode män, familjehem, boendestödjare mfl. Ett stort uppbåd experter förklarade asyljuridik, åldersbedömningar, den ändrade migrationspolitiken, situationen för papperslösa och utvecklingen i Afghanistan. 

 

Läs mer...

#vistårinteut har konferens

18-19 februari har rörelsen #vistårinteut konferens i Stockholm. FARRs Sanna Vestin är en bland talarna. 
Syftet med konferensen är dels att höja kunskaperna om den migrationspolitik och den praxis som berör rörelsens arbete och kamp, dels att utvärdera gjorda aktioner och kampanjer och planera framtiden. 
#vistårinteut startades hösten 2016 av människor som i olika roller mött och lärt känna ensamkommande barn och ungdomar. Rörelsen är en reaktion på regeringens nya migrationspolitik, som fått och får allvarliga konsekvenser för dessa barn och ungdomar. Rörelsen fick snabbt många medlemmar. 

Läs mer i event från #vistårinteut

Asylnytt 14 februari: Barnen står inte ut

"Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" har blivit parollen för vuxna kring ensamkommande barn. Men nu larmar de om att barnen ger upp.

Mer i denna utgåva:
• Massutvisningar från Pakistan till Afghanistan trots sämre säkerhet
• Migrationsverket rapporterar om brister i egna asylutredningar
• EU-advokat anser att humanitärt visum måste utfärdas i vissa fall
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs nyhetsbrevet 17-02-14

Nya riktlinjer för asylsökande från Darfur, Sudan

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur i Sudan. I ställningstagandet görs en ny bedömning av säkerhetsläget i Darfur. Ny landinformation och att EU-domstolen i sin praxis förtydligat skyddsgrunddirektivets tillämpning av begreppet väpnad konflikt gjorde att det behövdes ett nytt ställningstagande. En slutsats är att icke-araber från Darfur är särskilt utsatta.

Läs mer...

Kick off IMÄI Göteborg

Nätverket Ingen Människa är Illegal i Göteborg, som också är medlemsförening i FARR, har kickoff för 2017 i Hjällbo kyrka den 14 februari klockan 17.30. Alla som redan är aktiva eller vill bli aktiva möts för att planera vad IMÄI Göteborg ska göra under våren. Kolla filmen!

imai kick off

Läs mer

 

HBTQ-personers rättigheter - broschyr på flera språk

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf, har publicerat en broschyr som vänder sig till unga HBTQ-personer, som nyligen har kommit till Sverige. Broschyren, som tagits fram i samarbete med RFSL och RFSL Ungdom, finns översatt till arabiska, somaliska, kurmanji, dari och persiska. Den kan laddas ner eller beställas.

Till broschyrerna

Idag! Föreläsningsserie i asyl- och migrationsrätt

Asylrättsstudenterna i Göteborg har en serie föreläsningar i samarbete med Rättspraktiken. Föreläsningarna kommer handla om grundläggande migrationsrätt, Dublinregleringen, ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening, mm. Föreläsningarna hålls av advokater och andra verksamma jurister.
Första föreläsningen är den 8 februari. Sedan fortsätter förläsningarna varje tisdag klockan 17.00-19.00. Föreläsningsserien är kostnadsfri och öppen för alla.

Läs mer och anmäl dig!

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5