rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Granskning visar: Orimliga beviskrav för barns ålder

En granskning som FARR har genomfört av ett antal åldersuppskrivningar i asylärenden visar att Migrationsverkets beslutsfattare ändrar åldern för ensamkommande barn utan någon utredning över huvud taget. I de flesta av de 20 beslut som närgranskats redovisas ingen indikation alls på att barnet skulle vara vuxen, samtidigt som alla tänkbara intyg från professionella i barnets omgivning lämnas utan avseende. I ett par av besluten finns en åldersbedömning - mer eller mindre seriös - från ett annat EU-land. Samtidigt innehåller andra beslut åldersbedömningar från EU-länder som visar på en ålder under 18 år. Beslutet blir ändå: Du är vuxen.

Läs mer...

Goda Råd är uppdaterad

FARR proudly presents...

bild sid 1 sv... "GODA RÅD till dig som söker asyl i Sverige" i uppdaterad version. Den nya pdf-boken är justerad så att den stämmer överens med den tillfälliga begränsningslagen.

FARR:s GODA RÅD innehåller fakta och råd om hur det går till att söka asyl, vilka skäl som ger uppehållstillstånd, regler för arbetstillstånd och anhöriginvandring, utvisning och verkställighet, ny prövning, etc. Det finns särskilda avsnitt om hur du kan påverka ditt ärende, vanliga skäl för avslag, särskilda råd för vissa kategorier, rättigheter för asylsökande, rättigheter för papperslösa...

Klicka här eller på bilden för att läsa eller ladda ner GODA RÅD. Filen är ca 16 mb, men det finns också en lågupplöst version om drygt 2 mb som lämpar sig bättre om du sitter vid en långsam dator eller vill maila filen till någon.

Den nya versionen finns ännu bara på svenska, men översättningar pågår och kommer att publiceras på engelska, farsi, arabiska, spanska och ryska.

Läs mer om Goda Råd

Uppehållstillstånd för gymnasister - förslag utan effekt?

FARR har lämnat ett yttrande om regeringens förslag om uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet. FARR är motståndare till tidsbegränsade uppehållstillstånd i allmänhet och tidsbegränsade uppehållstillstånd för barn i synnerhet. Vi tar också fortfarande avstånd från den människosyn som manifesteras i att anställningsbarhet eller som här goda skolresultat är avgörande för att få permanent uppehållstillstånd - inte skyddsbehov.

Trots de principiella invändningarna välkomnar FARR att regeringen uppfyller löftet att även ungdomar ska få en chans att förlänga och eventuellt permanenta uppehållstillstånd. Men ska det få någon effekt mer än för en handfull personer så måste regeringen sätta stopp för att ensamkommande barn rutinmässigt skrivs upp i ålder utan utredning och utvisas. Regeringen måste också se till att kommunerna behåller sitt ansvar för ungdomar som fyller 18 så att de inte kastas ut ur skolan.

Läs mer...

Asylnytt: 2017 - ännu hårdare tag

Regeringen vill ge polisen större befogenheter för att öka utvisningarna. Myndigheterna vill ha nya åtgärder för att slå fast identitet.

Mer i denna utgåva:
• Dödligaste året hittills - flyktingar tvingas fortfarande resa livsfarligt
• Krav på domstolar: könsidentitet och flyktingstatus inga enkla ärenden
• UD-beslut och låg andel flyktingstatus hindrar familjer att återförenas
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 17-01-09

Artikel 14 är försenad

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter det. Detta gäller förhoppningsvis även FARR:s tidning Artikel 14. Sista numret för 2016 är försenat men kommer ut under januari. Det blir ett specialnummer i samarbete med rörelsen #vistårinteut och väl värt att vänta på! 

Passa på att prenumerera på Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift och/eller bli medlem i FARR! Du behövs även om du redan är aktiv, och även om du bara vill stödja - FARR har inga bidrag och behöver medlemsavgifterna för att fungera!

Till beställningar

Gott nytt år!

img 20161124 202833 1Bilden kommer från ljusmanifestationen för en human asylpolitik den 24 november, här i Söderhamn.

2016 har varit ett svart år för alla som arbetar för en human och solidarisk migrationspolitik. Flyktingar hindras från att få trygghet, familjer splittras, människor som varken kan få uppehållstillstånd eller utvisas ställs på gatan, ensamkommande barn slängs ut från skola och sammanhang och tvångsutvisningar återupptas till ett alltmer osäkert Afghanistan. Ljuspunkterna har varit alla som reagerat och gått samman för mänskliga rättigheter, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin i en nyårshälsning.

Läs mer...

Förslag om längre uppehållstillstånd för gymnasister

Publicerad 16-12-11, uppdaterad med rättelse 16-12-30

Regeringen har lagt fram ett förslag om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Lagförslaget går ut på att ungdomar som får olika sorters korta uppehållstillstånd kan få längre tillstånd tills de gått ut gymnasiet - och i förlängningen få permanent uppehållstillstånd om de får jobb sedan. Viktigast är förslaget för ungdomar som har fått korta uppehållstillstånd som annars skulle ha löpt ut när de fyller 18. Även minderåriga som fått utvisningsbeslut som inte kan verkställas förrän de fyller 18 omfattas. Men förslaget hjälper inte dem som får vanliga utvisningsbeslut.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5