rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Riskgrupper i Somalia

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om vilka grupper som är särskilt utsatta i Somalia. Det rör sig bland annat om personer som stödjer regeringen eller utländska krafter som den Afrikanska Unionens styrkor. Ställningstagandet är en uppdatering till UNHCR:s tidigare riktlinjer.

Läs mer...

Ändringar i Dublinförordningen

Den 1 januari 2014 trädde "Dublin III", den ändrade Dublinförordningen, i kraft. Asylsökande ska nu ha rätt att söka uppskov under överklagande av en överföring till annat EU-land. Ensamkommande barn ska normalt få advokat i Dublinärenden.

Dublinförordningen är den EU-förordning som styr ifall en asylsökande ska skickas till ett annat EU-land som har ansvaret för att pröva ansökan. Migrationsverket har publicerat fem rättsliga ställningstaganden om hur den reviderade Dublinförordningen ska tolkas.

Läs mer...

Lugnare i Afghanistan enligt Migrationsverket

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som kommer att styra hur asylansökningar bedöms. Den viktigaste skillnaden jämfört med det förra ställningstagandet från 2010 är att Migrationsverket inte längre anser att det råder väpnad konflikt i någon del av landet. En annan nyhet är att Migrationsverket flaggar för att ensamkommande barn kan komma att få tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Det finns också ett nytt rättsligt ställningstagande om vilka som är skyddsbehövande när det inte råder väpnad konflikt.

Läs mer...

Flyktingarnas Aten

Etnologen Annette Rosengren har de senaste åren tillbringat långa perioder i Grekland, där hon intervjuat flyktingar som lever på Atens gator. De flesta är unga män och pojkar från Afghanistan. I vår kommer boken om dem, "Springa på vatten". Annette Rosengren, som är styrelsemedlem i FARR, har också intervjuat ett antal utvisningshotade afghaner i Sundsvall om deras situation. I fredags sändes ett radioreportage om hennes arbete och flyktingarna i Aten.
Lyssna till inslaget i Studio Ett

Nygammal asylkommitté i Borlänge

I förra veckan porträtterades Borlänge Asylkommitté i Dala-Demokraten. "Man blir engagerad" var rubriken i artikeln, som berättar om gruppens arbete med allt från juridik till mat och kläder för utvisningshotade familjer. Borlänge Asylkommitté bildades förra året. Helt ny är verksamheten inte, eftersom det tidigare fanns en gemensam grupp för Falun och Borlänge, en grupp med lång erfarenhet. Men nu står alltså Borlänge Asylkommitté på egna ben.

Läs mer i Dala-Demokraten

Fängslade i EU: point of no return

Nyhetsbrev 20 januari: Rapport: Människor som inte kan utvisas fängslas i Belgien, Storbritannien, Frankrike, Ungern... Samtidigt i Grekland: kollektiva utvisningar.

Mer i denna utgåva:

• Malta säljer medborgarskap till miljonärer - EU-parlamentet protesterar
• Migrationsverket publicerar nytt ställningstagande om Afghanistan
• EU bidrar till Libyens gränspolis trots att asylmottagande saknas

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-01-20

Lagändringar på gång

Tre skrivelser om lagändringar på migrationsområdet ligger just nu ute på remiss, det vill säga att myndigheter och organisationer får säga sin mening innan förslaget läggs fast. Ett av förslagen ska göra det tydligare att en förälder som har barn i Sverige kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet. De andra två förslagen gäller ändringar som måste göras i svensk lag på grund av EU-direktiv, nämligen skyddsgrundsdirektivet och Dublinförordningen. 

Den reviderade Dublinförordningen är redan i kraft och Migrationsverket har publicerat en rad rättsliga ställningstaganden om hur den ska tillämpas.

Tre andra förslag som rör rättigheter för EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i EU ligger hos lagrådet och kommer snart att behandlas av riksdagen.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

swish transp

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5