rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Barnets bästa i domar och media

"Barnets bästa" tolkas väldigt olika beroende på vem som använder uttrycket. Migrationsmyndigheterna följer de lagar som politikerna demokratiskt beslutat. I media skildras barnets bästa på ett helt annat sätt. För medmänniskan, som står nära den som drabbas, är besluten ofta obegripliga. 
Forskaren Jonathan Josefsson har skrivit doktorsavhandlingen "Children at the Borders". Han har undersökt möjligheterna för barn att få uppehållstillstånd i Sverige under perioden 2002-2013. 

Läs mer och länk till avhandling

Nästan 30.000 statslösa i Sverige

UNHCR har gjort kartläggningar av statslösa i Sverige och andra länder i norra Europa. Kartläggningarna ska visa på vad som kan förbättras och hur statslöshet kan förhindras. UNHCR hoppas att kartläggningarna ska uppmärksamma nationella makthavare på vad som behöver göras för att skydda statslösa och förhindra att fler människor blir statslösa.

Statslösa är människor som inte är medborgare i något land. Därför saknar de ofta flera sociala rättigheter. UNHCR fick 2014 i uppdrag av FN:s generalförsamling att arbeta för att få bort statslösheten i världen helt inom tio år.

Läs mer...

Asylnytt 24 februari: Myndigheter i krismöten om barnen

Myndigheter och organisationer reagerar på larm om hur barn mår. Barnombudsmannen och regeringen kallade till krismöten

Mer i denna utgåva:
• Migrationsverket fryser beslut i väntan på medicinsk åldersbedömning
• Efter utvisningsbeslut - ensamkommande blir papperslösa i Sverige
• Debatt: "Om det vore våra tonåringar, skulle tragedin stoppas då?"
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs nyhetsbrevet 17-02-24

Rapport om tillgång till vård i Europa

Läkare i Världens internationella nätverk, Médecins du Monde, har släppt rapporten "Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet".
Rapporten bygger på uppgifter från över 30500 patienter i elva europieska länder samt Turkiet. Den visar på stora brister i tillgång till vård för människor som lever i utsatthet. Gravida och barn är mest drabbade av bristerna på vård. Läkare i Världen använder sig av uttrycket "personer som lever i utsatthet" hellre än att tala om utsatta grupper. De menar att alla kan hamna i en situation där man befinner sig i utsatthet. Situationen kan var tillfällig eller långvarig. 

Läs mer...

Delseger på konferens: Tillfälligt stopp för åldersbeslut

C5BiRY XAAE2XAFDet var fullsatt i en av de stora salarna i ABF-huset i Stockholm när #vistårinteut-rörelsen höll sin första samling utanför Facebook. Många fick inte plats men konferensen sändes live till medlemmarna. Under lördagen gavs vittnesmål om situationen för ensamkommande barn, från ungdomar och från vuxna som möter dem genom sina uppdrag - gode män, familjehem, boendestödjare mfl. Ett stort uppbåd experter förklarade asyljuridik, åldersbedömningar, den ändrade migrationspolitiken, situationen för papperslösa och utvecklingen i Afghanistan. 

 

Läs mer...

#vistårinteut har konferens

18-19 februari har rörelsen #vistårinteut konferens i Stockholm. FARRs Sanna Vestin är en bland talarna. 
Syftet med konferensen är dels att höja kunskaperna om den migrationspolitik och den praxis som berör rörelsens arbete och kamp, dels att utvärdera gjorda aktioner och kampanjer och planera framtiden. 
#vistårinteut startades hösten 2016 av människor som i olika roller mött och lärt känna ensamkommande barn och ungdomar. Rörelsen är en reaktion på regeringens nya migrationspolitik, som fått och får allvarliga konsekvenser för dessa barn och ungdomar. Rörelsen fick snabbt många medlemmar. 

Läs mer i event från #vistårinteut

Asylnytt 14 februari: Barnen står inte ut

"Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" har blivit parollen för vuxna kring ensamkommande barn. Men nu larmar de om att barnen ger upp.

Mer i denna utgåva:
• Massutvisningar från Pakistan till Afghanistan trots sämre säkerhet
• Migrationsverket rapporterar om brister i egna asylutredningar
• EU-advokat anser att humanitärt visum måste utfärdas i vissa fall
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs nyhetsbrevet 17-02-14

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5