rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Öppet brev till Migrationsverket

"Migrationsverket finner att (...) Azerbajdzjan tillhandahåller olika omsorgsformer, såsom barn- eller elevhem samt familjeliknande omsorg, där barnen tillåts ha kontakt med föräldrarna". Alltså, man kan sätta barnen på barnhem, i en främmande miljö, åtskilda från sina föräldrar och utan att kunna göra sig förstådda.

Öppet brev från Flyktinggruppen i Falun, genom Margaret Hammare

Som aktiv medarbetare i två lokala flyktinggruppar och anlitad översättare av olika asylansökningar och -beslut, har jag ofta lagt märke till godtyckligheten och bristen på konsekvens i Migrationsverkets handhavande av asylärenden. Jag har framför mig nu två relativt nya beslut, som kan belysa mina påståenden. Alla citat är tagna direkt från besluten.

Läs mer...

Halva Asylstafetten avklarad

asylstafetten kaxholmFör ett par månader sedan kom Ali Ahmadi till ett av Asylgruppens möten i Malmö och berättade att han ville gå från Malmö till Stockholm för att uppmärksamma bristerna i svensk och europeisk flyktingpolitik. Han ville möta människor längs vägen och berätta om sina egna erfarenheter av ett liv på flykt från Afghanistan, först till ett liv utan rättigheter i Iran och sedan till ett liv utan rättigheter i Europa, präglat av tvångsutvisningar, Dublinförordningen och polisens ständiga sökande efter papperslösa.

Ali är tjugo år och är fortfarande på flykt då han ännu inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Men hans idé blev verklighet. Asylstafetten pågår som bäst. Många hundra människor har hittills gått med olika sträckor. /Foto från Asylstafetten, facebook/

Läs mer...

Asylnytt

Asylnytt är tillbaka efter fem veckors uppehåll, med allt från aktivisternas REVA-pass till viktiga beslut från internationella domstolar!

Läs Asylnytt här!

Dags att lyssna på oss som drabbas

Artikeln publicerades ursprungligen på SvT Debatt 13-07-16

Initiativtagarna till Asylstafetten vill berätta för svenska folket om flyktingpolitikens konsekvenser:
De flesta i Sverige känner inte en flykting och det finns så mycket fördomar och lögner om oss. Vi har lämnat allt, våra familjer och vänner, vår trygghet. Allt för många av oss har dött längst med vägen. Vi vädjar: snälla lyssna på oss om hur det är att ständigt bli misstrodd och testad som ett labbdjur, skriver initiativtagarna till Asylstafetten; Abbas Ahmadi, Ali Ahmadi, Alireza Ahmadi, Alireza Hasanzada, Ali Reza Jafari som alla kommit till Europa som ensamkommande flyktingbarn.

Läs hela artikeln: Dags att lyssna på oss som drabbas

Dags att lyssna på oss som drabbas

Artikeln publicerades ursprungligen på SvT Debatt 13-07-16
Initiativtagarna till Asylstafetten vill berätta för svenska folket om flyktingpolitikens konsekvenser:
De flesta i Sverige känner inte en flykting och det finns så mycket fördomar och lögner om oss. Vi har lämnat allt, våra familjer och vänner, vår trygghet. Allt för många av oss har dött längst med vägen. Vi vädjar: snälla lyssna på oss om hur det är att ständigt bli misstrodd och testad som ett labbdjur, skriver initiativtagarna till Asylstafetten; Abbas Ahmadi, Ali Ahmadi, Alireza Ahmadi, Alireza Hasanzada, Ali Reza Jafari som alla kommit till Europa som ensamkommande flyktingbarn.

Läs mer...

Idag startar Asylstafetten!

Pressmeddelande från FARR:

Idag avgår Asylstafetten från Möllevångstorget i Malmö, för den första etappen på väg mot Stockholm. - Samtidigt är hela marschen en sista etapp i deras långa flykt för att skydda sina liv. På vägen berättar de för oss som lever i trygghet vad som är fel i asylprocessen, hur den som borde få skydd kan underkännas på mållinjen, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs hela pressmeddelandet

Idag startar Asylstafetten! (2)

Idag avgår Asylstafetten från Möllevångstorget i Malmö på väg mot det första etappmålet: Lund. Marschen, som avslutas med debatter och föreläsningar i Stockholm den 16:e augusti, är ett initiativ av flyktingar som svikits i den svenska asylprocessen. Vänner, flyktinghjälpare och andra engagerade från hela Sverige kommer att följa med, kortare eller längre sträckor.

- Vi får ständigt höra hur generös svensk flyktingpolitik är - Asylstafetten är ett vittnesmål från dem som vet annorlunda, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

- Asylstafetten handlar om att flyktingarnas egna berättelser ska höras. Den som går med i stafetten, eller träffar deltagarna på någon av de 35 orterna i Sverige där de stannar, får höra hur det är att försöka ta sig in i EU-länderna på livsfarliga sätt.

- Därför blir stafetten bland annat ett sätt att uppmärksamma gränspolitiken - att Fort Europa inte erbjuder några lagliga vägar in för den som behöver skydd. Tvärtom har många asylsökande insett att ju värre konflikterna rasar i deras hemland desto svårare är det att få visum för att resa till trygghet i exempelvis Sverige, konstaterar Sanna Vestin.

- För de asylsökande har flykten bestått, precis som en stafett, av många etapper. De har försökt skydda sina liv genom att lämna sitt hemland, sedan har de fått kämpa sig in i EU, de har genomgått asylprövningen. Nu kommer sista etappen, då berättar de för oss som lever i trygghet vad som är fel i asylprocessen, hur den som borde få skydd kan underkännas på mållinjen. När en stat misslyckas med att skydda sina medborgare är det andra staters ansvar att bereda väg och se till att pinnen kan gå vidare till ett tryggt mål, säger Sanna Vestin, ordförande för FARR.

Under Asylstafetten kommer asylsökande, flyktingar med uppehållstillstånd och de som tvingats leva papperslösa berätta om sina öden och det hårda bemötandet de fått när de sökt skydd. De kommer att berätta om en asylprocess som aldrig välkomnat dem eller visat hänsyn till det de varit med om. De har fortsatt leva i rädsla för att skickas hem och aldrig kunnat känna sig säkra på att bli trodda.

För en gångs skull är det flyktingarna själva, de som upplevt asylprocessen, som höjer sina röster om hur lagarna fungerar i verkligheten. Flyktingrörelsen är här för att stötta dem, och vi hoppas att många makthavare tar sig tid att lyssna, säger Sanna Vestin.

Kontaktuppgifter:
Sanna Vestin, ordförande Flyktinggruppernas Riksråd (FARR), 0702-741749, kl 14-18
Ylva Sjölin, styrelseledamot Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och FARR:s samordnare för Asylstafetten, 0706-91 89 07

Läs mer på http://www.asylstafetten.se/, och följ stafetten via twitterkontot @Asylstafetten. Se också www.farr.se!

orange knapp

Viktigt!

 • Kursdagen är här!

  FARR bjuder alla intresserade till kursdag i Föreningarnas Hus i Örebro den 17 mars, i samarbete med Bilda och Asylgruppen Örebro. Räkna med kunniga föreläsare, spännande diskussioner och givande frågestunder när vi öppnar dörrarna för årets event....

  Läs mer...

 • Uppehållstillstånd för gymnasister - Hur funkar det?

  Uppdaterad senast 17-07-31, tabellen 17-09-22 Den 3 maj fattade riksdagen beslut om några lagändringar som ska underlätta för vissa ungdomar under 25 att stanna kvar i Sverige för att gå ut gymnasiet. De nya reglerna om förlängt uppehållstillstånd...

  Läs mer...

 • FARR Good Advice - Полезные советы - توصیه های خوب

  FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu i en version med parallella språk. Hela Goda Råd på svenska finns tryckt och har gått ut till alla medlemmar och prenumeranter som inlaga i nummer 1/2017 av FARR:s tidskrift Artikel 14....

  Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5