rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSDebattinlägg
Här återges debattinlägg som skrivits av FARR-medlemmar i olika media. Åsikterna i varje enskild artikel återspeglar inte nödvändigtvis FARR:s ståndpunkt.

Karin Råghall: Vad Löfven inte sa på Första Maj

Den första maj skrev FARR:s styrelseledamot Karin Råghall en kommentar till Stefan Löfvens tal, i form av en blogg för Folkkampanj för Asylrätt. Hon konstaterar att Löfven pratar mycket om vad Sverige gör utanför Sveriges gränser, men det saknas något: "Vad han inte tar upp är att Sverige med Socialdemokraterna i spetsen inför denna flyktingkatastrof också har gått i täten för ett race to the bottom vad gäller flyktingmottagande i Europa."

Karin Råghall undrar också vad Stefan Löfven menar när han säger ”Vi har gjort vad som krävdes för att minska antalet asylsökande i Sverige och få en jämnare fördelning i EU. Det har gett resultat.” Vilka resultat menar han?

Läs mer...

Tomas Fridh och Terje Holmgren: Tyskland har rätt

"Sverige bör fundera på om vi inte har ett vidare ansvar än att till varje pris försöka tvångsförflytta varje möjlig asylsökande till något annat land, på riktiga eller falska grunder", skev Tomas Fridh, advokat, och Terje Holmgren, sakkunnig, Flyktinggruppernas riksråd, i Svenska Dagbladet den 18 mars. Bakgrunden var att Tyskland börjat säga nej till att ta tillbaka asylsökande som inte påbörjat en asylprocedur i Tyskland, utan bara registrerats vid inresan. Migrationsverket bestrider Tysklands hållning. Artikelförfattarna tycker att Tyskland visserligen har gjort felaktiga registreringar men att detta inte bör leda till felaktiga överföringar.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet

Tobias Holmberg: Funktionshinderrörelsen: stå upp för asylrätt!

Funktionshindrades behov står inte i motsättning till asylsökandes behov. Tvärtom behöver funktionshinderrörelsen solidarisera sig för rätten till asyl. Det skriver Tobias Holmberg, vänsterpartist och tidigare ordförande i Unga Rörelsehindrade, och även medlem i FARR. I en artikel som först var publicerad i Funktionshinderpolitik kommer Tobias Holmberg med en rad förslag på vad funktionshinderrörelsen borde göra.

 

Läs mer...

Sanna Vestin: Det räcker nu

Låt oss förklara för riksdagsmännen att det är flyktingarna som behöver andrum, sa FARR:s ordförande Sanna Vestin, i ett tal den 27 februari. Talet hölls vid manifestationen "SAFE PASSAGE NOW - European March for the Refugees Rights", som hölls i 120 städer i 32 länder. I Stockholm samlades mer än 1000 personer på Medborgarplatsen för att stå upp för asylrätt och säkra vägar. Här följer Sanna Vestins tal i sin helhet.

 

Läs mer...

Sanna Vestin, Anita D'Orazio: Flyktingarna behöver andrum

Målet att hejda de flesta flyktingar som var på väg hit har uppnåtts. De som når Sverige under en vecka är nu mindre än en tiondel av antalet i november. Sverige har fått sitt "andrum". Det påpekar FARR:s ordförande Sanna Vestin och Etikkommissionens vice ordförande Anita D'Orazio i en artikel i Metro den 12 februari.

De båda kommenterar regeringens lagförslag från dagen innan och frågar: "Hur kan en förälder som fått uppehållstillstånd och trodde sig ha nått trygghet vägras att få ta hit sina barn? Ska Sverige bara ta emot flyktingar som är beredda att lämna familjen i krigets helvete eller i ett miserabelt flyktingläger? Eller är avsikten att fler barn ska tas med på gummibåt över Medelhavet?" Författarna uppmanar till stöd för Folkkampanj för Asylrätt och påminner om att åtgärderna ännu bara är förslag. Det är inte för sent att besinna sig!

Läs hela artikeln i Metro

Lisa Pelling: Skrämmande svårtolkad överenskommelse

Om de förslag som nu ligger på bordet röstas igenom kommer två tredjedelar av dem som får skydd i Sverige helt att förlora rätten att återförenas med sin familj. Det påpekar Lisa Pelling, statsvetare och även medlem i FARR, i Dagens Arena den 11 februari. Men vad flerpartiöverenskommelsen från oktober och regeringens utspel från november egentligen innebär är skrämmande svårtolkat, enligt författaren.

Lisa Pelling varnade i en artikel den 23 januari om vad det kan leda till om ett fast jobb är enda möjligheten att till familjeåterförening. Saken utreds ytterligare i den podd i serien Människor & Migration som hon och asylrättsjuristen Ignacio Vita spelat in om regeringens förslag.

Läs hela artikeln i Dagens Arena

164 undertecknare: Asylrätt en mänsklig rättighet

"Jag förstår inte hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla som genomlever den"

Med det citatet av Theodor Kallifatides inleds en artikel i Aftonbladet den 4 februari, undertecknad av 164 personer, många av dem namnkunniga advokater, läkare m.fl. Bland undertecknarna finns även FARR:s ordförande Sanna Vestin och vice ordförande Michael Williams. De går till storms mot regeringens åtgärdspaket riktat mot flyktingar och lyfter fram hur åtgärderna bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, inte minst barnkonventionen.

Artikeln finns även på hemsidan för Folkkampanj för Asylrätt. Där framgår att den efter publiceringen i Aftonbladet fått ytterligare flera hundra undertecknare.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5