rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSDebattinlägg
Här återges debattinlägg som skrivits av FARR-medlemmar i olika media. Åsikterna i varje enskild artikel återspeglar inte nödvändigtvis FARR:s ståndpunkt.

Bengt Sjöberg: Tragedierna på Medelhavet

"1495 drunknade då Titanic förliste. Bara under 2014 drunknade 3419 personer i Medelhavet på sin väg till Europa. Bara de senaste dagarna har fler drunknat än vad som skedde med Estoniakatastrofen." Dessa siffror nämner Bengt Sjöberg i en artikel i Flyktingbloggen den 20 april. Bengt Sjöberg, som är pastor i Filipstad och medlem i FARR, påminner också om att EU har stängt alla lagliga vägar. "NU måste rättfärdiga och humana vägar öppnas"!

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Sanna Vestin: Gränspolitik dödar - även i Sverige

"I Abdels fall gick effektiviteten ut över rättssäkerheten. Abdel dog då han skulle utvisas från Sverige. Han blev ännu en av många människor som dött när de sökt skydd i Europa", skriver FARR:s ordförande Sanna Vestin i Expressen om det tragiska dödsfallet som skedde då en person skulle utvisas från Arlanda. Hon konstaterar också att det låter hemskt, men dödsfallet kom inte som en överraskning. "I hela Europa ser vi en brutalare hantering av asylsökande och fler dödsfall, både som självmord och till följd av våld".

Läs mer...

Frida Metso: Brutalitet och likgiltighet dödar

Det brittiska Institute of Race Relations har publicerat fakta om 160 fall av självmord i förvar och dödsfall till följd av brutalitet vid utvisningar, som skett i Europa under ett år. Frida Metso, som är psykolog och  styrelsemedlem i FARR, kommenterade listan i en krönika för liberala tidningar och konstaterade att om det blir en liknande rapport nästa år kommer Sverige och irakiske "Adnan", som dog på Arlanda i mars under pågående utvisning, att finnas med. Sällan eller aldrig döms någon ansvarig för dödsfallen. Som Frida Metso skriver: "Den som utsätter de allra mest utsatta behöver sällan stå till svars."

Läs hela artikeln i Örnsköldsviks Allehanda

Asylrätt 2014: Stärk asylrätten nu!

Samma dag som kampanjen Asylrätt 2014, lämnade över sin namnlista med över 5600 namn till regeringen, publicerade kampanjen en debattartikel i Fria Tidningen om valet och den fortsatta kampen för asylrätt.
"Med de starka rasistiska strömningarna i samhället har också ett motstånd blivit väldigt tydligt. En folkrörelse mot rasism, för asylrätt och för mänskliga rättigheter. De rättigheter i FN:s konventioner som vi inte på några villkor kan kompromissa med."
FARR är en av de 80 organisationer som stödde Asylrätt 2014 i valrörelserna.

Läs hela debattartikeln i Fria Tidningen

Görel Sävborg-Lundgren: Det måste bli ändring på bevisbördan

"Den som har flytt från sitt hemland av fruktan för förföljelse, tortyr eller andra övergrepp har  en svagare ställning när hen söker fristad i Sverige, än vad en person som är misstänkt för brott har i en domstol. En asylsökande blir fälld, om Migrationsverket eller migrationsdomstolen anser att hen inte har bevisat att hennes berättelse är sann." Det påpekar Görel Sävborg-Lundgren, medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet och även i FARR, i Flyktingbloggen. Hon anser att alla som bryr sig om asylrätten måste lyfta fram den här saken inom sina olika partier eller påverkansgrupper.

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Tomas Fridh: Dags att spänna musklerna, MP!

Vad har hänt sedan lagen ändrades så att det skulle räcka med "särskilt" ömmande omständigheter för barn. Inte mycket har hänt för det gömda barnen, enligt advokat Tomas Fridh, som också är sakkunnig för FARR. Maria Ferm (MP) lovade att barn som levt många år i Sverige inte ska utvisas, påminde Tomas Fridh i Flyktingbloggen den 13 februari. Han manade Maria Ferm och Miljöpartiet att "spänna på sig oket igen och baxa den juridiska skutan på rätt riktning, annars förverkligas inte din dröm och ditt löfte till de gömda barnen".

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Sanna och Zaki: Respektera Afghanistans vädjan!

När Afghanistans flyktingminister Hussain Alami Balkhi har vädjat till västländerna att sluta skicka tillbaka asylsökande med tvång, så borde Sverige respektera detta. Det skriver FARR:s ordförande Sanna Vestin och styrelseledamoten Ahmad Zaki Khalil i Flyktingbloggen. I artikeln bemöter de bland annat justitieminister Morgan Johanssons argument att ingen som har skyddsbehov skickas tillbaka.

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5