rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSDebattinlägg
Här återges debattinlägg som skrivits av FARR-medlemmar i olika media. Åsikterna i varje enskild artikel återspeglar inte nödvändigtvis FARR:s ståndpunkt.

Tomas Fridh: Myndighetsskydd - godtagbart eller effektivt?

En asylsökande som anses vara förföljd i sitt hemland och skulle kunna ha rätt till skydd i Sverige kan ändå få avslag om det går att få skydd av myndigheterna i hemlandet. För många flyktländer har begreppet myndighetsskydd avgörande betydelse. Men hur definieras det? Juristerna Tomas Fridh (som också är sakkunnig för FARR) och Ebba Andell granskade i Flyktingbloggen Migrationsverkets nya ställningstagande om myndighetsskydd.

De skriver: "Det är oroande att verkets tolkning av begreppet förefaller sätta ribban vid fotknölarna, i vissa delar är motsägelsefull och att det saknas rättsligt stöd för flera av de slutsatser som dras."

Det mest ororande i verkets tolkning är enligt Fridh och Andell att begreppet "effektivt skydd", som används i EU:s skyddsgrundsdirektiv, har bytts ut mot "godtagbart skydd".

Läs mer...

Frida Metso: Väpnad konflikt utvecklas

Frida Metso, bland annat styrelseledamot i FARR, skriver i Flyktingbloggen om vad det kan leda till att definitionen av "väpnad konflikt" ändras i svensk rätt. Genom en dom i EU-domstolen kommer fler områden att bedömas som i väpnad konflikt. "Man kan hoppas på en smidigare och mindre plågsam asylprocess för personer från vissa områden, när begreppet väpnad konflikt inte tolkas så restriktivt", skriver Frida Metso. Men hon varnar också för de många sätt som EU-domstolens intention hotar att begränsas av.
Läs mer...

Anna Jörgensdotter: Glömma går inte

Anna Jörgensdotter, författare och aktiv i Asylkommittén i Gävleborg, reflekterar i Gävletidningen Arbetarbladet över vad det var som hände de där två veckorna i maj förra året när ett antal afghanska ungdomar hungerstrejkade i protest mot sina utvisningsbeslut. Det går fortfarande att se spåren i gräset efter tälten, och hungerstrejken satte fler spår.

"Det var två speciella veckor i Gävles historia, det går aldrig att glömma dem. Särskilt förstås kommer inte ungdomarna att glömma, några av dem lever ännu i dag i ovisshet och oro medan några har fått stanna."

Läs hela artikeln i Arbetarbladet

Sandra Gustafsson: ... lite vanlig j*vla solidaritet!

”Rösta för mänskliga rättigheter och lite vanlig j*vla solidaritet"

Sandra Gustafsson från Asylkampanjen och styrelsemedlem i FARR, skriver i en debattartikel:
”Varje dag dör det minst en person vid Europas gränser, och sammanlagt har över 20 000 dödsoffer registrerats de senaste 20 åren. Detta är fruktansvärt. Detta är en skam. Men kom ihåg att det alltså är en konsekvens av EU:s rådande politiska klimat. [...] rösta för att det omänskliga dödandet till följd av EU:s stängda gränser, skall få ett slut. Du med rösträtt, rösta för att flyktingar skall få lagliga vägar in i Europa.”

Läs hela artikeln i Nyheter24

Mikael Leyi: Sverigedemokraternas tolkningsföreträde

Mikael Leyi, som är aktivist och även styrelseledamot i FARR, lyssnade till en partiledardebatt och förundrade sig över hur ordet fördelas i frågor som rör migration. Programledarna vänder sig först till sverigedemokraten och frågar vad han tycker. "Jimmie Åkessons rasistiska, protektionistiska, osanna och populistiska åsikter tillåts sätta tonen. Alla de andra partiledarna måste förhålla sig till vad han sagt och tyckt i frågan", konstaterar Mikael Leyi, i sin senaste artikel i Flyktingbloggen.

Läs mer i Flyktingbloggen

Bengt Sjöberg: När man nått vägs ände

"Vi tog farväl och jag överlämnade mappen med alla handlingar. Var det värt alla timmar som jag suttit och skrivit?"

I sin senaste artikeln i Flyktingbloggen reflekterar Bengt Sjöberg över vad som vunnits med alla försök att dra ut på tiden innan en utvisning verkställs, och över vad som hänt med alla dem som lämnat Sverige efter lång strid. Några tycks klara sig bra även om omständigheterna är svåra, andra hamnade direkt i den förföljelse de fruktat. "Mina tankar går ofta till dem som hade skäl att få stanna i Sverige, men inte blev trodda." skriver Bengt Sjöberg.
Läs mer i Flyktingbloggen

Görel Sävborg Lundgren: Vill Sverige ha invandrare som arbetar?

Görel Sävborg Lundgren som är aktiv i Socialdemokrater för tro och solidaritet, och även FARR-medlem, förundrade sig i sitt senaste inlägg i Flyktingbloggen både över att det är så svårt för asylsökande att byta spår till arbetskraftsinvandrare och över att såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet är emot spårbyte. Det som underminerar asylrätten är ju inte möjligheten till spårbyte, utan den mycket restriktiva inställningen till asylsökandes skyddsbehov, påpekar hon. Risken för utnyttjande finns vid all arbetskraftsinvandring och den måste Sverige under alla omständigheter råd bot på. Men varför ska en person som lärt sig svenska och har arbete nekas arbetstillstånd enbart för att han inte ansökt inom två veckor?

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5