rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSDebattinlägg
Här återges debattinlägg som skrivits av FARR-medlemmar i olika media. Åsikterna i varje enskild artikel återspeglar inte nödvändigtvis FARR:s ståndpunkt.

Sanna Vestin: Att göra sitt jobb

Mamman lider av en djup depression och har inte ätit själv på mycket lång tid. De senaste månaderna har hon sondmatats. Nu ligger även familjens elvaåring apatisk. Vad gör polisen? Frågar de pappan om det finns läkarintyg? Ringer de till Migrationsverket och kollar om de verkligen ska bära ut ett livsfarligt sjukt barn? Nej, polisen "gör sitt jobb". Men vilka har egentligen gjort sitt jobb om det slutar så här, frågar FARR:s ordförande Sanna Vestin, i en artikel i Flyktingbloggen. Läs mer...

Frida Metso: Därför kommer inga syrier till Cypern

Enligt UNHCR har bara 81 asylansökningar lämnats in av syrier i Cypern i år, de allra flesta av personer som redan bor i Cypern och inte kan återvända hem. Varför, frågar sig Frida Metso, som är på besök i landet. Svaret visar sig vara att Cypern inte är en port till EU. Det går inte att få uppehållstillstånd men det är också förbjudet att resa vidare. "Att vara flykting på Cypern är att leva som ett avskräckande exempel" skriver Frida Metso.

Läs artikeln i Norran

Görel Sävborg Lundgren: Liv går före lag

Liv går före lag, skrev Görel Sävborg Lundgren i sin senaste artikel i Flyktingbloggen, och förklarade: Om man har anledning att misstänka att någons liv är i fara, är det viktigt att så långt man kan anstränga sig för att den personen ska förbi vid liv. Lagar som gör andra värden till viktigare, t.ex. ett samhälles ordningar eller ekonomi, står i strid mot detta.

"Mot den asylsökandes fruktan ställs Sveriges princip om reglerad invandring", fortsätter Görel, som är medlem i Tro och Solidaritet och även i FARR. "Hennes upplevda och uppgivna rädsla för övergrepp av olika slag eller för att bli dödad, om hon skulle bli tvungen att återvända, tillmäts inte någon avgörande betydelse. Sverige bryr sig inte heller om att ta reda på vad som händer de deporterade efter ankomsten till ”hemlandet”. Nog verkar det som om lag går före liv i vår migrationshantering."

Läs mer...

Frida Metso: Kan man fly Ukraina?

"Kommer utrikespolitiken, det omtalade snabbspåret för välkomnande av Ukraina in i EU, gynna personer som flyr landet nu och ansöker om asyl? Eller kommer Ukraina, precis som andra kandidatländer, uppmuntras att ta ansvar för utsatta och flyende på egen hand, som ett led i att visa att man klarar att i framtiden bli EU-medlem?" Den frågan ställer Frida Metso (FP) i sin senaste artikel i Flyktingbloggen.

Frida Metso påpekar att FN:s flyktingorgan UNHCR sedan länge varnat för att betrakta Ukraina som ett "säkert" land, eftersom asylprövningen är undermålig. Men med nuvarande praxis i de flesta EU-länder betraktas Ukraina som säkert och skulle den bedömningen förändras finns det fler länder vars beteckning borde förändras.

Läs mer i Flyktingbloggen

Tomas Fridh: Varför skyddar vi inte politisk övertygelse?

Advokat Tomas Fridh, som också är sakkunnig för FARR:s styrelse, berättar i sin senaste artikel i Flyktingbloggen att han ständigt undervisar på kurser i migrationsrätt om den framåtsyftande bedömning som ska göras när en person söker asyl på grund av sin religiösa övertygelse. I sådana fall måste beslutsfattaren väga in hur ett fortsatt religiöst agerande kan drabba den sökande. Men, påpekar han, den framåtsyftande bedömningen lyser med sin frånvaro för den som flyr sitt hemland på grund av politisk övertygelse. Hur kommer detta sig?

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Baharan Kazemi: Kvinnors asylskäl är ingen bisak

I sin senaste artikel i Flyktinbloggen berättade Baharan Kazemi, FARR:s förra sekreterare, om en rad asylsökande kvinnor hon mött. Trots dödshot och övergrepp hade de inte definierats som skyddsbehövande utan hållits kvar i en utsatt tillvaro som papperslösa.

"Vi behöver påminna våra myndigheter om hur verkligheten ser ut i de länder som människor flyr från", skriver hon. "Vi behöver pressa våra politiker och kräva dem på ansvar gällande alla kvinnor vars upplevelser av våld, våldtäkt, tortyr, tvångsäktenskap, könsstympning och trafficking bagatelliseras och osynliggörs i asylprocessen. Det behövs en ständig medvetenhet och förmåga att tolka kvinnors asylskäl på ett sätt som garanterar deras rätt till skydd."

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Ingrid Thyr: Skillnaden ekar mellan människa och människa

En man tog sitt liv på förvaret i Gävle natten mot måndagen den 17 februari. Han hade inte fått vård eftersom han inte ansågs självmordsbenägen. Anna Jörgensdotter och Ingrid Thyr i Asylkommittén Gävleborg skrev i tidningen Arbetaren om den utsatta, desperata och kränkande situation det är att sitta inlåst i väntan på att skickas tillbaka till den plats man flytt ifrån. "Att veta att man snart ska deporteras till en plats där ingenting finns för en, hur kan det avkrävas en människa att behöva genomleva det?"

Läs hela artikeln i Arbetaren

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5