rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSDebattinlägg
Här återges debattinlägg som skrivits av FARR-medlemmar i olika media. Åsikterna i varje enskild artikel återspeglar inte nödvändigtvis FARR:s ståndpunkt.

Frida Metso: EU låter flyktingarna bära ansvaret

EU har länge kunnat samarbeta kring gränskontroller och utvisningar, "att jaga dem som öppnar vägar in eller dröjer sig kvar", påpekar Frida Johansson Metso, psykolog och styrelseledamot i FARR, i en artikel i Nerikes Allehanda den 29 januari. Men så kom 2015, när samarbete kring asylsökande behövdes. Hade EU haft lagliga vägar nu hade fördelning av flyktingar i en union på 507 miljoner invånare inte varit så destabiliserande, påpekar hon. "Lagliga vägar är ordning och reda, skapar förutsägbarhet, fördelning och räddar liv. (...) Nu låter EU låter istället flyktingarna bära ansvaret för att unionen misslyckats med att samarbeta."

Läs hela artikeln i Nerikes Allehanda

Brita Hännestrand om tillfälliga tillstånd: Desperat och oklokt

"Tillfälliga uppehållstillstånd ger inte asyl. De är snarare motsatsen. Politisk asyl innebär en tillflyktsort där man kan fortsätta sitt liv då man av olika skäl inte kan bo kvar i hemlandet."

Brita Hännestrand, som är läkare på en flyktingmedicinsk mottagning, och även medlem i FARR, kritiserar i Upsala Nya Tidning den 17 december regeringens flyktingåtgärder från ett asylrättsligt perspektiv. "Flyktingen kvarstår mentalt i ett ständigt upplevt hot att återvisas till de hemskheter hen flytt ifrån. Att villkora ett permanent uppehållstillstånd med arbete har ingen täckning i flyktinglagar och konventioner och skulle utesluta de svårast skadade, de som kanske aldrig får ett arbete. Ska dessa inte få asyl?"

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning

Anna Lundberg: Sverige tar en livsfarlig väg

"Om riksdagspartierna inte besinnar sig nu, får vi se fler människor i fängsligt förvar; fler våldsamma deportationer; fler sjuka barn som skickas till länder där det är mycket osäkert om de kan få vård; fler föräldrar som inte kan annat än att ta med sina barn på den sjöodugliga båten över medelhavet om inte familjen ska tvingas leva åtskild under flera år; fler ungdomar som avviker för ett liv i skuggsamhället som papperslösa."

Det skrev forskaren Anna Lundberg i Fria Tidningen den 1 december i en kommentar till regeringens åtgärdspaket, och varnade samtidigt för att lagar som pekar ut grupper också inskränker våra möjligheter att mötas som människor. Anna Lundberg, som också är sakkunnig för FARR, menar att vi ändå inte har något annat val än att tro på människans förmåga - och kommer med konstruktiva förslag till ett bättre mottagande som bygger på människors kompetens.

Läs artikeln i Fria Tidningen

Lisa Pelling: Systemet behöver inte kollapsa - det kan förändras

Regeringen menar att "gränsen är nådd". Men faktum är att vi inte ens hunnit försöka. Vi har ju knappt börjat. Så skrev statsvetaren Lisa Pelling i Dagens Arena om regeringens åtgärdspaket för att stoppa flyktingar.

Lisa Pelling, som också är medlem i FARR, beskriver hur regeringens förslag innebär att regler och lagar som det tagit årtionden av kamp att införa, sätts ur spel. Hon menar att detta sker helt i onödan. "Staten har ännu inte insett att system som måste hantera en utmaning de inte är rustade för, kan förändras i stället för att kollapsa."

Läs hela artikeln i Dagens Arena

Sanna Vestin: Fanns det verkligen ingen annan lösning?

”Sverige och Europa behöver inte fler papperslösa ungdomar. Vi behöver inte källarbarn eller gatubarn. Vi behöver inkluderade skolbarn och ungdomar som jobbar på vår framtid.” Det skrev Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR), i en artikel som publicerades i Feministiskt Perspektiv, samma dag som regeringen i november kom med sitt åtgärdspaket för att minska antalet asylsökande. Sanna Vestin konstaterade att förslagen som regeringen antog i dag riktar sig direkt mot barn och unga.

Läs mer...

Sanna Vestin: Gränspolitikens signaler och signalpolitikens gränser

Tillfälliga uppehållstillstånd är signalpolitik, gränskontroller är signalpolitik - ja, hela EU:s gränspolitik riktad mot flyktingar och andra oönskade invandrare är enda stor signal: Kom inte hit. Det säger FARR:s ordförande Sanna Vestin i den här kommentaren, som bygger på ett anförande vid Etikkommissions seminarium den 17 november. - Men det värsta är signalen till oss som redan bor här, fortsätter Sanna Vestin. Det är tydligen vid gränserna polisen behövs, inte kring flyktingförläggningarna där attentaten faktiskt har skett den här hösten. Signalerna får oss att glömma vilka det är som är hotade. Sådan signalpolitik är särskilt tragisk i dessa dagar när hela Europa fylls av medkänsla med offren för terrorattentaten i Paris. De människor som flyr från år av terrordåd i sina hemländer är också värda vår medkänsla och välkomnande.

Läs mer...

Sanna Vestin: Ni har ett val - skydda liv eller gränser!

-Vi som är samhället har ett val, att skapa guld av varandra, inte bomber! Ni som är politiker har också ett val. Vad är viktigast, skydda liv eller skydda gränser? Det påpekade FARR:s ordförande Sanna Vestin i sitt tal på Medborgarplatsen under manifestationen "Refugees Welcome" den 6 september i Stockholm. Här följer talet i sin helhet.

Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5