Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

#vistårinteut har konferens

18-19 februari har rörelsen #vistårinteut konferens i Stockholm. FARRs Sanna Vestin är en bland talarna. 
Syftet med konferensen är dels att höja kunskaperna om den migrationspolitik och den praxis som berör rörelsens arbete och kamp, dels att utvärdera gjorda aktioner och kampanjer och planera framtiden. 
#vistårinteut startades hösten 2016 av människor som i olika roller mött och lärt känna ensamkommande barn och ungdomar. Rörelsen är en reaktion på regeringens nya migrationspolitik, som fått och får allvarliga konsekvenser för dessa barn och ungdomar. Rörelsen fick snabbt många medlemmar. 

Läs mer i event från #vistårinteut

Nästan 30.000 statslösa i Sverige

UNHCR har gjort kartläggningar av statslösa i Sverige och andra länder i norra Europa. Kartläggningarna ska visa på vad som kan förbättras och hur statslöshet kan förhindras. UNHCR hoppas att kartläggningarna ska uppmärksamma nationella makthavare på vad som behöver göras för att skydda statslösa och förhindra att fler människor blir statslösa.

Statslösa är människor som inte är medborgare i något land. Därför saknar de ofta flera sociala rättigheter. UNHCR fick 2014 i uppdrag av FN:s generalförsamling att arbeta för att få bort statslösheten i världen helt inom tio år.

Läs mer...

Rapport om tillgång till vård i Europa

Läkare i Världens internationella nätverk, Médecins du Monde, har släppt rapporten "Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet".
Rapporten bygger på uppgifter från över 30500 patienter i elva europieska länder samt Turkiet. Den visar på stora brister i tillgång till vård för människor som lever i utsatthet. Gravida och barn är mest drabbade av bristerna på vård. Läkare i Världen använder sig av uttrycket "personer som lever i utsatthet" hellre än att tala om utsatta grupper. De menar att alla kan hamna i en situation där man befinner sig i utsatthet. Situationen kan var tillfällig eller långvarig. 

Läs mer...

Nya riktlinjer för asylsökande från Darfur, Sudan

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur i Sudan. I ställningstagandet görs en ny bedömning av säkerhetsläget i Darfur. Ny landinformation och att EU-domstolen i sin praxis förtydligat skyddsgrunddirektivets tillämpning av begreppet väpnad konflikt gjorde att det behövdes ett nytt ställningstagande. En slutsats är att icke-araber från Darfur är särskilt utsatta.

Läs mer...

Idag! Föreläsningsserie i asyl- och migrationsrätt

Asylrättsstudenterna i Göteborg har en serie föreläsningar i samarbete med Rättspraktiken. Föreläsningarna kommer handla om grundläggande migrationsrätt, Dublinregleringen, ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening, mm. Föreläsningarna hålls av advokater och andra verksamma jurister.
Första föreläsningen är den 8 februari. Sedan fortsätter förläsningarna varje tisdag klockan 17.00-19.00. Föreläsningsserien är kostnadsfri och öppen för alla.

Läs mer och anmäl dig!

Kick off IMÄI Göteborg

Nätverket Ingen Människa är Illegal i Göteborg, som också är medlemsförening i FARR, har kickoff för 2017 i Hjällbo kyrka den 14 februari klockan 17.30. Alla som redan är aktiva eller vill bli aktiva möts för att planera vad IMÄI Göteborg ska göra under våren. Kolla filmen!

imai kick off

Läs mer

 

HBTQ-personers rättigheter - broschyr på flera språk

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf, har publicerat en broschyr som vänder sig till unga HBTQ-personer, som nyligen har kommit till Sverige. Broschyren, som tagits fram i samarbete med RFSL och RFSL Ungdom, finns översatt till arabiska, somaliska, kurmanji, dari och persiska. Den kan laddas ner eller beställas.

Till broschyrerna

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5