rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserNya riktlinjer för asylsökande från Darfur, Sudan

Nya riktlinjer för asylsökande från Darfur, Sudan

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur i Sudan. I ställningstagandet görs en ny bedömning av säkerhetsläget i Darfur. Ny landinformation och att EU-domstolen i sin praxis förtydligat skyddsgrunddirektivets tillämpning av begreppet väpnad konflikt gjorde att det behövdes ett nytt ställningstagande. En slutsats är att icke-araber från Darfur är särskilt utsatta.

Rättsliga ställningstaganden ska göra att de sökande får en likvärdig bedömning hos Migrationsverket.

Det råder inre väpnad konflikt och saknas myndighetsskydd i hela Dafur. Konflikten är svår att överblicka. Ett mycket stort antal grupper är aktiva i området. Det är viktigt att förstå hur grupperna relaterar till varandra för att kunna bedöma enskilda personers skyddsskäl. 2,6 miljoner personer är på internflykt i Darfur.

Migrationsverket ska alltid först pröva om den sökande är flykting av individuella skäl. Men i Jebel Marra är situationen så allvarlig att alla och envar riskerar att utsättas för omänsklig eller kränkande behandling. Även i de interna flyktinglägren riskerar alla det. Dessa grupper bedöms ha alternativa skyddskäl. För en del kan internflykt till Khartoum vara ett alternativ, efter en individuell prövning.

I övriga Darfur varierar konfliktens intensitet. Alla har inte skyddskäl. Även här måste en idividuell prövning göras.

Personer som tillhör en icke-arabisk folkgrupp från Darfur är utsatta för förföljelse i hela Sudan och ska därför inte hänvisas till internflykt.

Nytt rättsligt ställningstagande angående Darfur

 

Migrationsdomstol beviljade flyktingstatus på grund av etnicitet

En man som tillhör gruppen "African" flydde från sin hemby i Darfur 2003 då den attackerades av milisgruppen Janjaweed. Hans familj liksom andras drabbades av mord, våldtäkter och bränder. Efter att ha bott några år i Khartoum återvände han till Darfur där han bodde i ett flyktingläger. Men 2012 blev han tillfångatagen och misshandlad, anklagad för att tillhöra oppositionen. Migrationsverket bedömde att han inte var speciellt utsatt eftersom attacken 2003 var riktad mot hela byn. Berättelsen om vad som hände 2012 bedöms inte som tillförlitlig och det hade enligt Migrationsverket inte framkommit att mannen var mer utsatt än någon annan av samma grupp. Migrationsverket ansåg inte att mannen riskerar förföljelse och om han ändå upplever en hotbild kan han flytta till Khartoum. När migrationsdomstolen nu har tagit upp fallet har Migrationsverket ändrat ståndpunkt och bedömer att mannen som icke-arab riskerar förföljelse och inte bör hänvisas till internflykt. Detta blev också domstolens beslut.

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

swish transp

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5