rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenVåldsverkare försökte stoppa manifestation för asylsökande

Våldsverkare försökte stoppa manifestation för asylsökande

De flesta asylsökande är på flykt från olika slags terror i sina hemländer. De borde inte dessutom behöva riskera att möta organiserade grupper som vill driva bort dem med våld även här. Det konstaterar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i ett uttalande om attacken mot en fredlig demonstration i Stockholm.

I söndags attackerade organisationen Nordisk Ungdom en fredlig demonstration mitt i Stockholm. Demonstranterna manifesterade för att ensamkommande asylsökande tonåringar inte ska flyttas omkring och hamna på förläggningar för vuxna, utan få bo kvar och gå i skola. Motdemonstranterna gick till angrepp med knytnävar mot de ungdomar och vuxna som samlats. Till slut ingrep polisen – men tillät mobben stå kvar och skrika hatiska paroller intill mötet som hade polistillstånd.

För några dagar sedan valde polisen att evakuera ett boende för ensamkommande barn i Dalarna för att Nordiska Motståndsrörelsen (som själva beskriver sig som nationalsocialister) skulle demonstrera. Det kallas yttrandefrihet – men handlar om personer som utövar våld och hotar sina motståndare i verkligheten. Avsikten är att skrämma och tysta.

De flesta asylsökande är på flykt från olika slags terror i sina hemländer. De borde inte dessutom behöva riskera att möta organiserade grupper som vill driva bort dem med våld även här. Det var bra att polisen ingrep mot Nordisk Ungdom. Men händelsen visar att polisen behöver vara på plats från början i sådana situationer. Regeringens åtgärder mot terrorism behöver riktas mot de verkligt farliga individerna och organisationerna, antingen de hyllar den islamiska staten eller den svenska nationen.

För oss fortsätter kampen för rätten till asyl, en rättssäker asylprocess och de ensamkommandes rättigheter. Vi låter oss inte skrämmas.

orange knapp

Viktigt!

 • Kursdagen är här!

  FARR bjuder alla intresserade till kursdag i Föreningarnas Hus i Örebro den 17 mars, i samarbete med Bilda och Asylgruppen Örebro. Räkna med kunniga föreläsare, spännande diskussioner och givande frågestunder när vi öppnar dörrarna för årets event....

  Läs mer...

 • Uppehållstillstånd för gymnasister - Hur funkar det?

  Uppdaterad senast 17-07-31, tabellen 17-09-22 Den 3 maj fattade riksdagen beslut om några lagändringar som ska underlätta för vissa ungdomar under 25 att stanna kvar i Sverige för att gå ut gymnasiet. De nya reglerna om förlängt uppehållstillstånd...

  Läs mer...

 • FARR Good Advice - Полезные советы - توصیه های خوب

  FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu i en version med parallella språk. Hela Goda Råd på svenska finns tryckt och har gått ut till alla medlemmar och prenumeranter som inlaga i nummer 1/2017 av FARR:s tidskrift Artikel 14....

  Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5