Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong
HEMRÅD & TIPSTips till skolpersonal

Tips till skolpersonal

skolverketI september 2016 publicerade skolverket en handledning för skolpersonal:  Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning

Sedan ett par år tillbaka har barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning. Skolverkets material handlar om hur denna rättighet kan tillgodoses och hur vuxna i skolan kan bidra till att de får en trygg och väl fungerande utbildning. Materialet har tagits fram i samarbete med yrkesverksamma och andra som möter barn utan papper. FARR hör till de organisationer som har bidragit med synpunkter.

 

Ur Skolverkets introduktion:

Barn som är papperslösa har rätt att gå i skolan. Den rätten kan spela en väsentlig roll för deras hälsa och utveckling. Ett syfte med det här stödmaterialet är att informera om dessa barns rätt till utbildning och att öka kunskapen om sådant som kan påverka deras situation i skolan. Det ger också stöd för att skapa riktlinjer och rutiner för arbetet med elever som är papperslösa och exempel på hur man kan hantera olika situationer som kan uppstå. Stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som är papperslösa och till dig som är huvudman för en skola och ansvarar för att dessa elever får den utbildning de har rätt till.

Hämta eller beställ materialet

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5