Alice Hertzberg

Alice Hertzberg

Svara på enkät om Goda råd!

Goda råd till dig som söker asyl i Sverige är en skrift framtagen av Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Goda Råd ger information om den svenska asyllagstiftningen och asylsökandes rättigheter. Goda Råd finns just nu på sex olika språk: Svenska, engelska, arabiska,…

Regeringen föreslår lättnader i Gymnasielagen

Den 15 april presenterade regeringen en proposition (2020/21:182) om att genomföra lättnader för dem som ska söka permanent uppehållstillstånd efter att ha haft uppehållstillstånd enligt gymnasielagen (2017:353). Ändringarna gäller att personen ska ha tolv istället för sex månader på sig…

Om barnfamiljer på flykt

Författare: Anna Lindberg, verksam forskare inom Asylkommissionen, grundare av FARR:s medlemsförening Österlens stödförening för flyktingar, samt styrelsemedlem i FARR. Texten är baserad på möten med asylsökande och stödpersoner, samt på rapporter, statistik och övrigt material från Migrationsverket och European Asylum…

Handlingar inför årsmöte 28 mars 2021

[vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” top_padding=”1%” bottom_padding=”1%” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”1″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text] Dagordning Verksamhetsberättelse…