Sanna Vestin

Sanna Vestin

Asylnytt februari-maj

Utgivningen av Asylnytt har legat nere sedan slutet av januari. Saknade utgåvor för perioden kommer att läggas ut vartefter under juni-juli. Just nu finns utgåvor fram till den 18 maj. Under hela denna period: Omfattande rapportering om mottagandet av flyktingar…

FARR: Förläng inte den tillfälliga lagen!

FARR har lämnat ett omfattande yttrande till regeringen angående förslaget om att förlänga den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige. Yttrandet är skarpt kritiskt till förlängningen. Lättnaden att alternativt skyddsbehövande ska kunna beviljas familjeåterförening välkomnas, men det…

Avslöjande rapport om familjesplittring

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, har publicat en exempelsamling om striden för familjeåterförening sedan den tillfälliga asyllagen infördes. Rapporten innehåller hjärtskärande exempel på hur familjer till personer som fått asyl i Sverige hindras från återförening. Som en följd av detta blir barn…