Sanna Vestin

Sanna Vestin

Många röster mot Tidöavtalet

Den 8 januari höll FARR en nätverksträff för medlemsföreningar och andra föreningar för att följa upp FARR:s uttalande om Tidöavtalet. Vid mötet gav Hilda Gustafsson, som är doktorand i migrationsstudier och styrelseledamot i FARR, en översikt av uttalanden och debatt i…

Asylnytt februari-maj

Utgivningen av Asylnytt har legat nere sedan slutet av januari. Saknade utgåvor för perioden kommer att läggas ut vartefter under juni-juli. Just nu finns utgåvor fram till den 18 maj. Under hela denna period: Omfattande rapportering om mottagandet av flyktingar…

FARR: Förläng inte den tillfälliga lagen!

FARR har lämnat ett omfattande yttrande till regeringen angående förslaget om att förlänga den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige. Yttrandet är skarpt kritiskt till förlängningen. Lättnaden att alternativt skyddsbehövande ska kunna beviljas familjeåterförening välkomnas, men det…