rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Vilse i Andrummet

Vilseiandrummet rapport 2018Hård kritik mot den tillfälliga lagen från Migrationspolitiska S-föreningen

Den tillfälliga lagen tillämpas spretigt och är rättsosäker. Socialdemokrater kritiserar det egna partiet för konsekvenserna av ”andrummet” inom flyktingmottagandet, i en utvärdering som konstaterar att lagen inte lett till det man utlovat men däremot orsakat stort lidande – och bidragit till att det politiska samtalet kantrat.

Read more ...

Hur funkar den nya gymnasielagen?

 

Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-07-18. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!
    VIKTIGT. Förvaltningsrätten i Malmö har den 6 juli avslagit en ansökan för en person som enligt lagen borde fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Samma sak skedde i Stockholm den 13 juli. Domstolarna anser med något olika argument att lagens regler om identitet inte kan tillämpas. Vi kan inte säga idag vad detta kommer att innebära. Domstolarnas beslut är inte vägledande, men Migrationsverket har trots detta beslutat att stoppa prövningen av ärenden enligt gymnasielagen tills ärendena har behandlats av Migrationsöverdomstolen. Läs mer nedan under rubriken "Kommer lagen att tillämpas?"

De nya reglerna innebär att ungdomar som sökt asyl som ensamkommande barn men fått avslag på asylansökan kan få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet eller en yrkesutbildning. Men detta gäller bara dem som uppfyller en rad villkor. Det som nu är oklart är om ungdomar som inte kan styrka sin identitet kommer att omfattas eller inte. Övriga regler är inte ifrågasatta - men identitetskravet drabbar de flesta av de berörda.

De gamla reglerna går ut på att ungdomar som annars bara skulle få ett kortare uppehållstillstånd eller stanna till 18-årsdagen kan få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet och i förlängningen söka  permanent uppehållstillstånd om de lyckas få jobb efter skolan. Dessa regler gäller fortfarande - och de kommer att få betydelse för alla som eventuellt får uppehållstillstånd enligt de nya reglerna när det blir dags att förlänga tillstånden. De gamla reglerna har kompletterats genom att även yrkesutbildningar räknas.

Den tidigare regeln som gjorde att en utvisning automatiskt kunde hejdas genom att ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier är borttagen från 1 juli. Istället får Migrationsverket besluta om inhibition medan ansökan behandlas.

Read more ...

Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

books not gunsIllustration från Ensamkommandes Förbund.
Sidan publicerad första gången 18-06-10, uppdaterad senast 18-07-18. Senast uppdaterat är gulmarkerat!

Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Reglerna  förklarar FARR utförligt på en annan sida. Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen.

 

Vanliga frågor och svar...

Kampanj inför EU-toppmötet - Svik inte flyktingarna!

concord filmI slutet av denna vecka ska EU-ländernas statsministrar försöka komma överens om ett gemensamt asylsystem. Utgångsbudet är ett paket av förslag som på många sätt skulle försämra skyddet för flyktingar. Nu när toppmötet ska fatta beslut har ännu ett drastiskt förslag tillkommit - att  upprätta mottagningscenter utanför EU:s gränser.

Read more ...

Asylnytt 25 juni: Vad händer med barnen?

Vad händer med barnen vid mexikanska gränsen? Vad händer med Rohingyaflickorna i Bangladesh?

Mer i denna utgåva:
• Vad händer med barnen i Sverige - Zahra, 12, ska utvisas ensam
• EU-förhandlingarna klara om mottagandedirektiv och flyktingstatus
• .... men asylpaketet får vänta - extra toppmöte diskuterade läger i Afrika
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 18-06-25

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5