Dags att lyssna på oss som drabbas

Artikeln publicerades ursprungligen på SvT Debatt 13-07-16
Initiativtagarna till Asylstafetten vill berätta för svenska folket om flyktingpolitikens konsekvenser:
De flesta i Sverige känner inte en flykting och det finns så mycket fördomar och lögner om oss. Vi har lämnat allt, våra familjer och vänner, vår trygghet. Allt för många av oss har dött längst med vägen. Vi vädjar: snälla lyssna på oss om hur det är att ständigt bli misstrodd och testad som ett labbdjur, skriver initiativtagarna till Asylstafetten; Abbas Ahmadi, Ali Ahmadi, Alireza Ahmadi, Alireza Hasanzada, Ali Reza Jafari som alla kommit till Europa som ensamkommande flyktingbarn.

I söndags inledde vi en historisk vandring. Vi ska promenera i 34 dagar från Malmö till Stockholm för en human flyktingpolitik. Det rör sig om en manifestation för mänskliga rättigheter och för att barnkonventionen ska omsättas i praktiken. De flesta i Sverige känner inte en flykting och det finns så mycket fördomar och lögner om oss. Asylstafetten handlar om att lyssna på dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken – och att ta våra berättelser på allvar.

Längs med vägen ska vi samtala med människor om den värld vi vill leva i och vad som håller på att hända i vår omvärld. Vad vet svenska folket om krig? Hur mycket baserar sig på film och myter? Regeringen talar till exempel om att bygga barnhem – så kallade välkomstcenter – i Afghanistan. I våra öron låter det som en mardröm, där Sverige helt vill avsäga sitt ansvar. Dessa ”välkommen-till-krig-center” visar med all tydlighet hur bakvänd asylpolitiken blivit och hur barnkonventionen helt förhandlas bort.

Vi kan också berätta om att bli ifrågasatt: är du barn eller inte? Att tvingas utstå ovetenskapliga åldersbedömningar som är anpassade till en helt annan världsdel och tid med en felmarginal på flera år. De testar våra ben, tänder och låter en psykolog utvärdera vår smärta. Många av oss har jobbat från tidig ålder. Våra kroppar har en annan historia än era mallar, vi som flyr tvingades bli vuxna vid tidig ålder. Och väl i Europa stjäl de med ett myndighetsbeslut flera år av våra liv när de testar oss som labbdjur. Är det här det som menas med rättssäkerhet?

Vi behöver också fortsätta prata om REVA som numera har spridit sig till hela Sverige. Det har förts ett psykologiskt krig mot många papperslösa när polisen aktivt letat efter folk utanför skolor, utanför Barn- och ungdomspsykiatrin, i kyrkor. De har till och med stormat ett bröllop. Ska det inte finnas några fredade platser längre, inte ens för barn?

Vi vill berätta om hur det är att ständigt bli bedömd och granskad, om tolkar som inte duger. Om hur allt man säger används emot en. När blev ordet ’flykting’ synonymt med lögnare? Vi lever med ett ständigt moment 22 – när vi inte har några handlingar från våra hemländer så misstros vi, när vi väl har några handlingar som kan bekräfta vår identitet så misstros dokumentens äkthet.
Är inte vår blotta existens tillräcklig, att vi är här trots alla de vansinniga risker det har inneburit? Och sen att Migrationsverket har mage att påstå att det inte är farligt i Afghanistan, Somalia, Syrien. Hur kan ni säga till oss att åka tillbaka till våra länder när ni själva inte ens vågar vara där?

Vi har lämnat allt, våra familjer och vänner, vår trygghet. Allt för många av oss har dött längst med vägen. Behöver vi påminna om att detta inte är någon semester för oss?

Vi vädjar: snälla lyssna på oss, lyssna inte på regeringarna i våra hemländer, lyssna inte på politiken som misstänkliggör oss, lyssna inte på byråkratin som har gjort oss till siffror och statistik utan lyssna på folket som flyr. Ungdomar som skär sig i armarna för att de är så rädda för att skickas tillbaka. Lyssna på oss. Vi vill samtala och berätta för folk om allt det här och så mycket mer. Alla är välkomna att gå med i stafetten så mycket man orkar och vill. Vi ses längs med vägen från Malmö till Stockholm för en human flyktingpolitik.

Abbas Ahmadi, Ali Ahmadi, Alireza Ahmadi, Alireza Hasanzada och Ali Reza Jafari, initiativtagare till Asylstafetten och som alla alla kommit till Europa som ensamkommande flyktingbarn