rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel

EU:s utvidgade asylbyrå

EASO, European Asylum Support Office, ska bli EUAA, European Union Agency for Asylum, med större mandat.

EUAA är den utvidgade asylbyrån som ska koordinera hela CEAS (Common European Asylum System). EUAA ersätter EASO. Byrån förstärks, får många fler anställda, och en tydligare roll med större makt. Bland annat kommer EUAA att svara för landinformationen - enligt kommissionens förslag ska EUAA i princip ha monopol på vilken landinformation som används, men det är inte säkert att det blir så.

EUAA frågasätts inte av parlamentet eller rådet som institution.

Parlamentet vill att EUAA ska ha en övervakande roll på medlemsstaterna, medan rådet har föredragit en stödjande funktion. Nu verkar det luta mot en övervakande roll. Tjänstemän från EUAA ska göra besök på plats och enligt vissa regler kunna ha en övervakande och rapporterande roll även i tredje land. EUAA:s landinformation ska beakta senaste aktuellt från UNHCR:s vägledningar och all relevant uppdaterad information om landet i fråga. Det konsultativa forumet (civilsamhället) ges en rådgivande funktion och inte som nu bara en assisterande funktion. Forumet ska konsulteras när det gäller strategi för grundläggande rättigheter, klagomekanismer och European Asylum Curriculum (Europeiska asylhandboken om asyl, lag, asylprocedur, vänder sig till handläggare).

På svenska används ordet "asylbyrå" redan ofta om EASO men det formella namnet är "det europeiska stödkontoret för asylfrågor". Det svenska namnet på EUAA är "Europeiska unionens byrå för asylfrågor". 

Nu-status: Trilogen är avslutad, men det slutliga antagandet av EUAA kommer äga rum först när de andra delarna i asylpaketet är antagna.

 

Läs mer:

Den nuvarande asylbyråns hemsida. Här finns redan landinformation från EASO som kan ha stor betydelse i asylärenden.

EU-kommissionens förslag till ny förordning, från maj 2016.

Kommentar från ECRE (samorganisation för NGOs), från januari 2017, direktlänk till pdf.

Överblick över turerna i förhandlingarna om asylbyrån. När detta skrivs finns ett slutförslag som godkänts av parlamentet och rådet men inte är offentligt.

 

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5