rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Lagrådsremiss om nya gymnasieförslaget

Den 30 januari presenterade regeringen det nya lagförslaget om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier, i form av ett utkast till lagrådsremiss. Lagförslaget går främst ut på att en del av de ungdomar som sökt asyl som ensamkommande barn men som fått avslag som vuxna efter lång handläggning ska få en ny chans. Dessutom ska de gymnasieregler som infördes förra året utökas med möjlighet till uppehållstillstånd även för yrkesutbildningar. Efter yrkesutbildning ska de kunna få sex månaders uppehållstillstånd för att söka jobb och ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd om de får anställning. Förutsättningen för att förslaget ska bli verklighet är att minst ett borgerligt parti ger sitt stöd i riksdagen. I praktiken handlar det om ifall centerpartiet är berett att ställa upp för denna grupp eller inte.

När det gäller ungdomar som fått avslag så skiljer sig det förslag som nu publicerats sig inte mycket från det som presenterades redan i november på en presskonferens. En skillnad är att den som blivit uppskriven i ålder redan strax efter ankomsten till Sverige inte kommer att omfattas. Det är meningen att lagen ska träda i kraft 1 juni och ungdomarna måste ansöka senast 31 augusti. De behöver inte gå i gymnasiet när de ansöker; bara ha en avsikt att börja. Men uppehållstillståndet kommer inte att förlängas om de inte faktiskt studerat. Alla uppehållstillstånd som ges på grund av studier kan återkallas om eleven inte deltar aktivt eller inte redovisar studieaktiviteterna.

De som kan få uppehållstillstånd trots att de redan fått avslag - om förslaget går igenom i riksdagen - är de som uppfyller alla följande punkter:

  • Sökte asyl senast 24 november 2015
  • Anvisades boende i kommun efter asylansökan (det vill säga, räknades som minderårig)
  • Fick vänta på första beslut från Migrationsverket minst 15 månader
  • Fick det beslutet tidigast 20 juli 2016
  • Räknades som minst 18 år när Migrationsverket tog beslutet
  • Går eller planerar att gå i gymnasiet eller motsvarande utbildning, eller en yrkesutbildning inom komvux
  • Befinner sig i Sverige när ansökan görs

Brottslighet eller att ungdomen bedöms som säkerhetsrisk kan leda till uteslutning.

De nya reglerna föreslås föras in i den tillfälliga begränsningslagen som paragraf 16f. Uppehållstillstånd enligt paragraf 16f ska bara kunna ges fram till och med augusti 2018 och tillståndet ska vara 13 månader. Därefter kan det förlängas med hjälp av andra paragrafer.

Flera av de befintliga paragraferna som handlar om förlängning av uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier föreslås ändras, genom att yrkesutbildning förs in som en möjlighet istället för gymnasium. Detta gäller även paragraf 16e, som handlar om barn som annars skulle ha utvisats när de fyllt 18. Yrkesutbildningar ska kunna följas av sex månaders tillstånd för att söka jobb och därefter möjlighet till permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Dessutom ska de som fått 13 månaders uppehållstillstånd för gymnasiestudier genom den nya paragrafen 16f kunna få förlängt med ytterligare 13 månader på introduktionsprogram eller för hela studietiden + sex månader.

De som fått uppehållstillstånd för studier på yrkesprogram enligt den nya paragrafen ska endast kunna få förlängt tillstånd för att slutföra yrkesutbildningen eller ett nationellt program + sex månader. Det ska inte gå att få tillstånd för ett annat introduktionsprogram efter att ha fått tillstånd för yrkesprogram. Det ska inte heller gå att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier efter att ha fullföljt ett yrkesprogram. Undantag görs för dem som fullföljt ett yrkesprogram före den 1 juni 2018 och som efter det har kommit in på nationellt program.

Till slut föreslår regeringen att den omstridda paragrafen 16e ska ändras så att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av studier inte automatiskt kan stoppa en utvisning. Det blir Migrationsverket som får avgöra om inhibition ska beviljas så att utvisningen inte får verkställas medan ansökan prövas. Även den ändringen skulle i så fall träda i kraft 1 juni. Migrationsverket ska enligt förslaget också få avgöra om den som ansöker enligt den nya paragrafen ska få inhibition.

FARR välkomnade redan i november att ensamkommande barn och ungdomar som hamnat i kläm genom en utdragen asylprocess ska få en ny chans till uppehållstillstånd. Detta hade inte skett om inte de drabbade ungdomarna själva och många vuxna omkring dem hade kämpat för en förändring och till slut fått regeringen att agera! Men just de ungdomar som enligt regeringen ska få stanna lever nu i stor otrygghet, många av dem på gatan, och  med risk för att gripas och utvisas innan lagändringen är på plats. Förslaget borde ha kompletterats med någon form av moratorium.

FARR anser fortfarande att tvångsutvisningarna till Afghanistan borde stoppas och att ungdomar från Afghanistan bör få uppehållstillstånd av asylskäl, oavsett om de kommit in på gymnasiet. Vi anser fortfarande att många problem inom asylproceduren behöver åtgärdas, däribland hur internflyktsalternativet används för sårbara grupper som ungdomar, hur åldersbedömningar utförs och vad som bedöms som "ett ordnat mottagande" för barn.

Lagförslaget är ett steg framåt i striden för de ensamkommande ungdomarna. Men saken är inte klar. Nu återstår att påverka politikerna så att förslaget också går igenom i riksdagen - helst utan de godtyckliga datumgränser som fortfarande ställer många utanför.


För en bakgrund: Lyssna till podden Människor och Migration om förslaget som det presenterades i november, med medverkan av FARR:s Sanna Vestin. Se även historiken i FARR:s rapport om åldersbedömningar från i höstas.

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5