Protest mot ny grupputvisning till Afghanistan

roksvamp centrerad12 mars tvångsutvisas återigen människor från Sverige till Afghanistan. Tvångsutvisningarna sker trots dagliga rapporter om eskaleringen av krigsrelaterat våld i Afghanistan där tusentals civila dör och fler och fler av dessa är barn. Över 7000 civila skadades i krigsrelaterat våld 2018. Ökningen av det krigsrelaterade våldet beror enligt FN på att angriparna ”avsiktligt riktar in sig på civila”.

Att utvisa människor till länder där de riskerar liv, säkerhet och frihet står i strid mot EU:s skyddsgrundsdirektiv och Genèvekonventionens artikel 33.

 

Läs mer om säkerhetsläget i Afghanistan:

UNHCR om säkerhetsläget i Afghanistan (sammanfattning av FARR)

Uttalande från kampanjen "Sverige mot deportationer oktober 2018"

Ställningstagande från Svenska Röda Korset om tvångsutvisningar till Afghanistan (2017) 

Amnesty International: Record high civilian casualties make returns unjustifiable (juli 2018)