rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Medlemmarna ska ha nytta av FARR

FARR höll sitt årsmöte den 15 mars. Under helgen hölls stora demonstrationer mot nazism och även FARR:s årsmöte tog en paus för att delta på Medborgarplatsen i Stockholm. Dessförinnan hade mötet valt om Sanna Vestin som ordförande och förstärkt styrelsen med några nya personer - se styrelselistan. Verksamhetsberättelsen visar ett mycket aktivt år. En verksamhetsplan antogs, som präglas av att 2014 är dubbelt valår. FARR kommer inför EU-valet att lyfta kravet på legala vägar för asylsökande till EU och i riksdagsvalet asylrättsfrågorna, som FARR driver parallellt med kampanjen Asylrätt 2014. FARR:s policydokument som diskuterades på årsmötet ska göras klart och finnas till stöd för medlemmarna under valrörelsen. Studiematerial ska färdigställas och komma ut till medlemmarna - och vi ska försöka knyta till oss fler engagerade för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter.

Läs mer i verksamhetsplanen

Aziz Haidari får FARR:s ungdomsstipendium

Vid FARR:s årsmöte den 15 mars tillkännagavs att 2013 års ungdomsstipendium om 5000 kronor tilldelats Aziz Hadidari, efter förslag från Asylkommittén i Gävleborg.

azizAziz har hjälpt många flyktingar genom sitt engagemang i asylfrågor. Genom att översätta och bistå i myndighetskontakter, har han hjälpt människor i mötet med den svenska asylprocessen. FARR:s ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi ska gå till unga aktivister som har gjort insatser för att lyfta frågan om asylrätt eller ökat förståelsen mellan människor med olika ursprung. Aziz har med sina initiativ bidragit till empowerment hos nyanlända flyktingar, underlättat för dem att göra sin röst hörd och få sina rättigheter tillgodosedda. Han tilldelas därför 2013 års stipendium om 5000 kr.

FARR:s ungdomsstipendium delas ut varje år. Syftet är att stödja insatser av ungdomar för asylrätten eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Stipendiet delas ut till minne av en inspirerande medlem i FARR:s styrelse, Carl Lundevi, som tragiskt avled 2012 i alltför unga år.

 

Ung asylrättsaktivist får stipendium (2)

Vid sitt årsmöte den 15 mars tillkännagav Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, att organisationens ungdomsstipendium om 5000 kronor för 2013 tilldelats Aziz Hadidari, efter förslag från Asylkommittén i Gävleborg.

azizAziz har hjälpt många flyktingar genom sitt engagemang i asylfrågor. Genom att översätta och bistå i myndighetskontakter, har han hjälpt människor i mötet med den svenska asylprocessen. FARR:s ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi ska gå till unga aktivister som har gjort insatser för att lyfta frågan om asylrätt eller ökat förståelsen mellan människor med olika ursprung. Aziz har med sina initiativ bidragit till empowerment hos nyanlända flyktingar, underlättat för dem att göra sin röst hörd och få sina rättigheter tillgodosedda. Han tilldelas därför 2013 års stipendium om 5000 kr.

FARR:s ungdomsstipendium delas ut varje år. Syftet är att stödja insatser av ungdomar för asylrätten eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Stipendiet delas ut till minne av en inspirerande medlem i FARR:s styrelse, Carl Lundevi, som tragiskt avled 2012 i alltför unga år.

 

Inför EU-valet: FARR kräver lagliga vägar att söka asyl!

De flesta svenska kandidater till EU-parlamentariker säger sig vilja verka för en human flyktingpolitik. FARR föreslår - som början till en human politik - att avsikten att söka asyl ska accepteras som skäl för att få inresevisum, så att flyktingar slippa vända sig till smugglare. Visumtvånget ska kunna avskaffas helt när en våldsam konflikt tvingar många att fly från ett visst land.

Vid sitt årsmöte den 15 mars 2014 antog Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ett uttalande inför valet till EU-parlamentet:

Läs mer...

Inför EU-valet: FARR kräver lagliga vägar att söka asyl! (2)

De flesta svenska kandidater till EU-parlamentariker säger sig vilja verka för en human flyktingpolitik. FARR föreslår - som början till en human politik - att avsikten att söka asyl ska accepteras som skäl för att få inresevisum, så att flyktingar slippa vända sig till smugglare. Visumtvånget ska kunna avskaffas helt när en våldsam konflikt tvingar många att fly från ett visst land.

Vid sitt årsmöte den 15 mars 2014 antog Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ett uttalande inför valet till EU-parlamentet:

Läs mer...

Manifestation mot nazism 15 mars

Styrelsen för Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, vill uttrycka vår starka oro för de våldsdåd som utförts av nazister i Malmö och sända en tanke till de skadade. Växade nazism, liksom rasism - antingen den visar sig i våldsamheter eller kläs i salongskostym - drabbar även flyktingar i Sverige och asylsökande som försöker ta sig till skydd. Många av dem som tvingas fly har redan drabbats av våldsam etnisk rensning i hemlandet. Vi accepterar inte att flyktingar, invandrare eller några andra grupper ska hotas av våldsamma rasistorganisationer i Sverige. FARR håller sitt årsmöte i morgon lördag den 15 mars i Stockholm. Vi kommer i samband med det att delta vid en del av demonstrationen mot nazism som hålls på Medborgarplatsen kl 15. Vi uppmanar alla att förena sig i en stark manifestation.

Läs mer om demonstrationen

Manifestation mot nazism 15 mars (2)

Styrelsen för Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, vill uttrycka vår starka oro för de våldsdåd som utförts av nazister i Malmö och sända en tanke till de skadade. Växade nazism, liksom rasism - antingen den visar sig i våldsamheter eller kläs i salongskostym - drabbar även flyktingar i Sverige och asylsökande som försöker ta sig till skydd. Många av dem som tvingas fly har redan drabbats av våldsam etnisk rensning i hemlandet. Vi accepterar inte att flyktingar, invandrare eller några andra grupper ska hotas av våldsamma rasistorganisationer i Sverige. FARR håller sitt årsmöte i morgon lördag den 15 mars i Stockholm. Vi kommer i samband med det att delta vid en del av demonstrationen mot nazism som hålls på Medborgarplatsen kl 15. Vi uppmanar alla att förena sig i en stark manifestation.

Läs mer om demonstrationen

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5