HEMAKTUELLT & PRESSAsylnytt - Nyhetsbrev

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

 

Krisen allt värre för syrier

Asylnytt 6 december: Nu har FN slut på matportionerna i grannländerna. Endast ett par procent av flyktingarna tas emot utanför närområdet. Amnesty vädjar till omvärlden.

Mer i denna utgåva:
• EU-domstolen sätter gränser för hur sexuell läggning får kontrolleras
• Flera barnfamiljer utvisas efter 8-9 år - klasskamrater protesterar
• Debatt om flyktingmottagandet - hur drabbat är Sverige?

Läs hela nyhetsbrevet 14-12-06

25 år med barnkonventionen

Asylnytt 25 november: Barnorganisationerna larmar om barn i förvar och utanför sociala system - och vart tog barnets bästa vägen i asyl- och familjeåterförening?

Mer i denna utgåva:
• Larmrapporter om mottagandet - men somaliska barn räddade Yllestad
• Garantier för barnfamiljer i Italien krävs först vid verkställighet
• I Sverige diskuteras asylvolymer, i USA amnesti för papperslösa

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-25

Migrationsverket om Gaza

Asylnytt 14 november: Migrationsverket öppnar för uppehållstillstånd pga verkställighetshinder och lång vistelsetid

Mer i denna utgåva:
• Förslag om fördelning i kommunerna, debatt om prognos och volymer
• Flyktingar riskerar att dö i Syrien när fler länder stänger gränserna
• Skarp kritik mot dåligt underlag i Migrationsverkets språkbedömningar
• Skolklasser i Örebro och Älvsbyn demonstrerar för sina klasskamrater

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-14

Vilka kan utvisas till Irak?

Asylnytt 2 november: Migrationsverkets ställningstagande öppnar för att ompröva utvisningsbeslut men följer inte UNHCR:s råd att stoppa alla tvångsutvisningar

Mer i denna utgåva:
• Rapport om kvinnor: "Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig"
• Mer om utvisningsresorna: Tvångsinjektioner och personalfester
• Allt fler asylsökande som varken kan utvisas eller får stanna

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-02

EU:s yttre gräns i Sverige

Asylnytt 18 oktober: Mos Maiorum: EU:s svar på människosmugglingen är en poliskampanj som drabbar flyktingar istället för att skapa lagliga vägar - Utbredd kritik mot Sveriges deltagande

Mer i denna utgåva:
• Ny upphandling av boenden klar - Migrationsverket vill ändra reglerna
• Fler utvisningsbeslut av albaner som hotas av blodshämnd
• Sveriges Radio avslöjar personalens lyxboende vid utvisningsresor

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-10-18

Ett år efter Lampedusa

Asylnytt 8 oktober: Många uttalanden ett år efter den uppmärksammade drunkningskatastrofen i Italien - men 3000 har dött sedan dess i brist på lagliga vägar

Mer i denna utgåva:
• Plötslig massflykt av kurder från Syrien till Turkiet
• Domstol kräver att Sverige ska ta ansvar för tolkar i Afghanistan
• Många manifestationer - och i Göteborg får papperslösa låna rättigheter

Läs hela nyhetsbrevet 14-10-08

Massmord i Medelhavet

Asylnytt 20 september: Brist på lagliga vägar tvingade dem i döden - Omkring 500 drunknade, varav 100 barn, efter att båten sänkts av flyktingsmugglarna

Mer i denna utgåva:
• Fortsatta utvisningar till Irak kritiseras men en utvisning upphävdes
• Omväxlande välkomnande och dåligt bemötande på nya flyktingorter
• Fler manifestationer för utvisade - och valdebatten fortsätter

Läs hela nyhetsbrevet 14-09-20

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5