HEMAKTUELLT & PRESSAsylnytt - Nyhetsbrev

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

 

Asylnytt: Hårdare tag efter utvisningsbeslut

Samarbete mellan myndigheterna, indraget bistånd och fler förvarsplatser ska få fler att lämna Sverige - eller blir fler papperslösa?

Mer i denna utgåva:
• Talet om kaos på boenden överdrivet men väntetiderna nedbrytande
• Fler barn ska få tillfälliga tillstånd även utanför den nya lagen
• EU: Tusentals fängslas i Grekland - Nytt asylsystem ska ersätta Dublin
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 16-05-09

Asylnytt: Verkligheten efter avtalet med Turkiet

I Turkiet dödas flyktingar som försöker ta sig över gränsen från Syrien, i Grekland fängslas nyanlända, tiotusentals väntar vid stängda gränser

Mer i denna utgåva:
• Kommentarer till lagrådsremissen om en tillfällig lag
• Rapporter från Afghanistan - går det att återvända?
• Nytt från Folkkampanj för Asylrätt - manifestationer och filmer
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 16-04-22

Asylnytt: Kampen om de oönskade

Fängslande och deportering möter flyktingarna som nu tar sig till EU. Avtalet genomförs trots kritiken mot Turkiet som säkert land.

Mer i denna utgåva:
• Samtidigt i Sverige: Regeringen går vidare med avskräckande lag
• Afghanistan vill inte ha tillbaka flyktingar, EU hotar dra in bistånd
• Folkkampanj för Asylrätt: En miljon visningar av filmen vartärvipåväg
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 16-04-08

Asylnytt: Massiv kritik mot tillfälliga lagen

UNHCR, frivilligorganisationer, domstolar, universitet, myndigheter, kyrkor och fackförbund kritiserar lagförslaget som ska avskräcka asylsökande

Mer i denna utgåva:
• Humanitär katastrof när gränserna stängs i Turkiet och Östeuropa
• EU vill inte ta emot fler flyktingar - gör upp med Turkiet
• Fortsatt kampanj och debatt: Vad hände med asylrätten?
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 16-03-15

Asylnytt: Tårgas mot flyktingar

Europas nya agenda: Nu handlar allt om stängda gränser och att göra upp med Turkiet

Mer i denna utgåva:
• EU-utredare (L): Dublin har kollapsat och Sverige satte igång EU-dominot
• Samtidigt i Sverige: Fullt av goda idéer bland asylsökande och grannar
• CPT-rapport om tvång i Sverige -  och polisen letar nya metoder att utvisa
... och missa inte: Fyra fina filmer för asylrätt!

Läs hela nyhetsbrevet 16-03-01

Asylnytt: Kritiserat lagförslag nu på remiss

De aviserade åtgärderna som ska göra uppehållstillstånd tillfälliga och minska rätten till familjeåterförening finns nu som lagförslag

Mer i denna utgåva:
• Skarp kritik från UNCHR mot Norges förslag till nya asylregler
• Rapporterna om mötesplatser och integrationsprojekt fortsätter
• EU vill slippa flyktingar med hjälp av NATO och krav på Grekland
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 16-02-17

Asylnytt: Bombningar driver fler från Syrien

Ny flykt från förödelse - men EU-ledarna vill pressa Turkiet och Grekland att inte släppa flyktingarna vidare

Mer i denna utgåva:
• Boendepersonal och lärare känner inte igen bilden av ensamkommande
• Uppfinningsrika föreningar hittar på aktiviteter på asylförläggningar
• Samtidigt - väntetider, utvisningar och rasistiska attacker skapar oro
!! 90 organisationer och 20.000 namn bakom Folkkampanj för Asylrätt !!

Läs hela nyhetsbrevet 16-02-09

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5