Tomas Fridh: Varför skyddar vi inte politisk övertygelse?

Advokat Tomas Fridh, som också är sakkunnig för FARR:s styrelse, berättar i sin senaste artikel i Flyktingbloggen att han ständigt undervisar på kurser i migrationsrätt om den framåtsyftande bedömning som ska göras när en person söker asyl på grund av sin religiösa övertygelse. I sådana fall måste beslutsfattaren väga in hur ett fortsatt religiöst agerande kan drabba den sökande. Men, påpekar han, den framåtsyftande bedömningen lyser med sin frånvaro för den som flyr sitt hemland på grund av politisk övertygelse. Hur kommer detta sig?

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen