Ingeborg Sevastik: Båtflyktingar då och nu

Ingeborg Sevastik, FARR-medlem och själv bosatt i kustkommunen Östhammar, skriver i Flyktingbloggen om båtflyktingarna från de baltiska länderna för 70 år sedan. "Då på 1940-talet var människor villiga att hjälpa dem som flydde. Skolor, gymnastiksalar, missionshus, församlingsgårdar, Folkets Hus m.m. användes  som tillfälliga bostäder. Folk ställde upp och gav av det lilla man hade på den tiden", påminner Ingeborg Sevastik och jämför med dagens situation då ett parti med brist på empati och medkänsla vill stoppa flyktingmottagande. De goda och starka krafter som ändå vill hjälpa och stödja dem som flyr - de är hoppet om ett mer solidariskt Sverige!

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen