Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

Fort Europa byggs om

2015 och den stora folkliga solidariteten i Europa med människor på flykt följdes snart av att EU-kommissionen och medlemsstaternas regeringar fick panik. De förklarade att unionen måste ta kontroll över migrationsströmmarna och att alla medlemsstater gemensamt måste ta ansvar för flyktingar och migranter som kommer innanför unionens gränser. Av detta följde:

 • Avtalet mellan EU och Turkiet.
 • Att EU:s gemensamma asylsystem CEAS görs om. Här ingår att bedöma andra länder som möjligen säkra eller tillräckligt säkra. De som kan återsändas till ett säkert land ska inte släppas in i asylproceduren inom EU.
 • Växande verksamhet utanför EU för att hindra flyktingar och migranter att nå transitländer och EU:s territorium.

Asylförordningarna innehåller som tidigare regler som skyddar asylsökandes rättigheter. Men kärnpunkten i omvandlingen av CEAS är att asylsökande inte ska kunna röra sig fritt inom EU utan måste stanna i det land de anvisas, och att de som passerat "säkra" länder ska skickas tillbaka varifrån de kom. Om detta lyckas innebär det att asylrätten "outsourcas". Gränsområden inom EU blir till containers för förvaring av oönskade asylsökande tills det avgjorts om de kan återsändas. Asylprocedurer och därmed skyddet av flyktingar överlämnas till länder som kan vara osäkra för flyktingar och som är ekonomiskt mycket svagare än EU:s medlemsstater.

I följande avsnitt - se högermeny i dator eller nedanför länkarna i mobil - presenteras en överblick av de förändringar som EU-kommissionen har föreslagit och hur förhandlingarna inom EU fortskrider och därefter avsnitt om de olika delarna. Merparten av texterna är skrivna av Annette Rosengren i december 2017. Redigerat och kompletterat bland annat med källförteckningar av Sanna Vestin i februari 2018.

 

Andra översikter och källor:

EU-parlamentets översiktssida med länkar till alla publicerade dokument i olika processer

LÄTTLÄST: Översikt över CEAS från Europaportalen

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, samorganisation för NGOs.
Se även landinformation (AIDA) och ECRE:s nyhetssida med fortlöpande kommentarer till utvecklingen.

SENASTE NYTT: Statewatch Observatory "The refugee crisis in the Med and inside the EU: a humanitarian emergency"
(Statewatch publicerar interna EU-dokument samt kommentarer från forskare och NGOs, förutom allehanda nyheter)

MOTSTÅND: inEUmanity blogg och översikt över CEAS

Biståndsorganisationernas samorganisation Concord med upprop och videofilm mot CEAS

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5