Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

HEMAKTUELLT & PRESSVal 2018Val 2018 - Så röstade partierna

Val 2018 - Så röstade partierna

FARR har gjort en sammanställning av hur riksdagspartierna röstat i några viktiga migrationsfrågor sedan "tvärvändningen" 24 november 2015. Listan innehåller ett urval av omröstningar som gått till votering med rösträkning.

Artikeln är färdigställd 10 juni 2018 och publicerades första gången i Artikel 14 nr 2/2018.

riksdagen

Alla valartiklar hittar du här!

 

17 december 2015. Införande av ID-kontroller på bussar, båtar och tåg.

 • S, MP och SD röstade för id-kontrollerna. C och V röstade emot. M, L och KD avstod.
 • M, L och KD ville begränsa lagen i tid. S, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.
 • L och KD krävde att barn i föräldrars sällskap skulle undantas. S, M, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.

 

27 januari 2016: Bosättningslagen: Obligatorisk anvisning av nyanlända till kommuner

 • Alla partier utom SD röstade för lagen.
 • V ville inför sanktioner mot kommuner som inte ställer upp. Alla andra partier röstade emot det.

 

27 april 2016: ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar - LMA-lagen

Ändringarna i LMA-lagen, som gjorde att allt boende och bistånd dras in efter slutligt avslag utom för barnfamiljer, röstades igenom med acklamation (utan rösträkning).

 • SD krävde att inga undantag ska kunna göras och att nedsättningar ska göras redan för asylsökande, men alla andra partier röstade emot detta.
 • V hade en reservation om att inte införa ändringarna, men den gick inte till omröstning.

 

20 juni 2016: Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Detta är "den tillfälliga lagen" eller "begränsningslagen".

 • S, M, MP och SD röstade för propositionen i dess helhet. C och V röstade emot. KD och L avstod.
 • M krävde att lagen ska vara permanent: S, MP och L röstade emot det. KD, V och SD avstod.
 • KD, L och C krävde att barnfamiljer ska få återförenas. S, M, MP och SD röstade emot det. V avstod.
 • KD, L och C krävde att ömmande omständigheter och permanenta uppehållstillstånd för barn skulle finnas kvar. S, M och MP röstade emot det. V och SD avstod.

 

29 mars 2017: Migrationsverket får rätt att tillkalla polis för att förflytta personer från asylboenden

 • Alla partier utom V röstade för förslaget. V röstade emot.

 

5 april 2017: Lag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Lagförslaget i sin helhet antogs med acklamation.

 • V krävde vidare underlag för åldersbedömning, offentligt biträde vid överklagande mm: S och MP röstade emot det. M, KD, L, C och SD avstod.
 • M och SD krävde att nekat samtycke till åldersbedömning automatiskt ska medföra uppskrivning. S, KD, L, C, MP och V röstade emot det.
 • M och L krävde att även en kommun ska kunna beställa medicinsk åldersbedömning. S, KD, C, MP V och SD röstade emot det.

 

3 maj 2017: Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå ("gamla gymnasielagen")

 • S, C, MP och V röstade för lagändringen. M, L och SD röstade emot. KD avstod.
 • C och V krävde att en bedömnning ska kunna göras inför verkställighet av dem som missat. S, M, L, MP och SD röstade emot det.

 

20 juni 2017: Nya regler för etablering av nyanlända.

 • Alla partier utom SD röstade för lagförslaget. SD röstade emot.
 • V krävde att även anhöriga ska kunna få etableringsinsatser. S, M, KD, L, C och MP röstade emot det. SD avstod.

 

27 september 2017: Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs.

Detta gällde polisens rätt att omhänderta personer utan beslut om förvar i samband med transporter och i direkt anslutning till en verkställighet. Lagändringen antogs med acklamation.

 • V krävde att förvarstagande av barn inte skulle öka. S, M, KD, L, C, MP och SD röstade emot det.

 

15 november 2017: Möjlighet att avstå från att återkalla uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i villkoren för arbetstillståndet.

Det rådde enighet om att Mig får avstå från återkallelse när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister.

 • M, KD, L och C krävde en möjlighet att avstå från att återkalla uppehållstillstånd även vid smärre avvikelser som arbetsgivaren inte upptäckt i tid. S, M, MP, V och SD röstade emot det.

 

28 mars 2018: Riksdagens årliga allmänna debatt om migrationspolitik

(En mängd motioner från den allmänna motionstiden behandlades under de tre debatterna denna dag)

 • V krävde amnesti för ensamkommande. Alla andra partier röstade emot det.
 • M ställde ett krav på möjlighet till direktavvisning och snabbare verkställighet. S, C och MP röstade emot det. KD, L, V och SD avstod.

 

28 mars 2018: Riksdagens debatt om anhöriginvandring

 • M krävde att försörjningskravet för anhöriginvandring ska skrivas in i den ordinarie utlänningslagen och bli permanent. S, KD, L, C, MP och V röstade emot det. SD avstod.
 • SD krävde att Migrationsverket ska göra hembesök för att kolla vilka som faktiskt bor ihop. S, KD och MP röstade emot det. M, L, C och V avstod.

 

28 mars 2018: Riksdagens debatt om arbetskraftsinvandring

 • M, KD, L och C krävde att förutsättningarna för arbetskraftsinvandring ska förbättras. S, MP, V och SD röstade emot det.
 • SD krävde att arbetskraftsinvandring ska behovsprövas. Alla andra partier röstade emot det.
 • M, KD, L och C krävde en maxtid på 30 dagar för handläggning av arbetstillstånd. S, MP, V och SD röstae emot det.

(Riksdagen antog med acklamation ett tillkännagivande om förkortad handläggningstid och åtgärder mot missbruk.)

 

16 maj 2018: Samarbetsavtal mellan EU-länderna och Afghanistan

 • V krävde att återtagandeavtalet ska sägas upp. Alla andra partier röstade emot det.

 

7 juni 2018: Ny möjlighet till uppehållstillstånd ("nya gymnasielagen")

 • S, C, MP och V röstade för lagförslaget. M, KD, L och SD röstade emot det.

 

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5