rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserVarning för oförsiktig deportation till Afghanistan (2)

Varning för oförsiktig deportation till Afghanistan (2)

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, varnar för gruppdeportation till Afghanistan.

FARR har fått information om att en gruppdeportation till Afghanistan planeras i morgon tisdag. De berörda är personer som inte har afghanska pass och som inte deltar i IOM:s återvändandeprogram*.

FARR anser att det är olämpligt att påbörja tvångsdeportationer i större skala i ett läge när säkerhetssituationen i Afghanistan är osäker inför tillbakadragandet av de internationella trupperna.

Besluten i de flesta afghanistanärenden är tagna utifrån rapportering som var aktuell 2009-2010.

FN:s flyktingorgan UNHCR publicerade nya riktlinjer för bedömning av asylsökande från Afghanistan helt nyligen, i augusti 2013.

Bland de afghaner som har gamla utvisningsbeslut finns personer som i dagens läge inte borde skickas till hemlandet.

För att inga ödesdigra misstag ska begås bör gränspolisen avvakta med den här typen av verkställigheter. Ett minimikrav är att polisen inväntar Migrationsverkets analys av dagens situation, med hänsyn till UNHCR:s riktlinjer och annan aktuell rapportering.

För mer information: kontakta Sanna Vestin, ordförande, tel 0702-741749.IOM, International Organization of Migration, är den organisation som organiserar återvändande från Sverige till Afghanistan och som utfärdar resedokument till återvändare som inte har pass. IOM sysslar dock enbart med frivilligt återvändande.
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5