rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserSkydda papperslösa kvinnor och barn!

Skydda papperslösa kvinnor och barn!

Röda Korset har under tre år tillsammans med Stockholms Stadsmission mött flera hundra personer på sin mötesplats för papperslösa i Stockholm. I slutet av april presenterades rapporten "Röster från Skuggsamhället". Organisationerna lyfter fram att papperslösa kvinnor som utsätts för våld inte vågar söka skydd. En annan utsatt grupp är småbarnen som ibland lämnas ensamma om dagarna. När papperslösa barn gavs rätt till skolgång kom inte förskolan med.

Rätten till vård för papperslösa har förbättrats sedan lagen ändrades 2013, enligt en annan rapport, från Statskontoret. Men arbetet är inte över för "Kliniken" som drivs för papperslösa av Läkare i Världen. Kliniken fyllde i dagarna 20 och tar numera emot fler EU-migranter än asylsökande.

Läs mer om rapporten från Statskontoret i Läkartidningen 15 april

Hämta Statskontorets rapport

Läs reportage om "Kliniken" i Läkartidningen 11 maj

Hämta Röda Korsets och Stadsmissionens rapport "Röster från skuggsamhället"

 

Utdrag från Röda Korsets pressmeddelande om rapporten:

"–Vi möter dagligen papperslösa barn och unga i våra verksamheter. De tillhör en av samhällets mest utsatta grupper. Risken är stor att de fastnar i ett utanförskap innan de ens har hunnit ta steget in i vuxenvärlden, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Röda Korset och Stockholms Stadsmission rekommenderar att ge papperslösa barn rätt till plats i förskola, på samma villkor som andra barn. Papperslösa barn är en av samhällets mest utsatta grupper. När föräldrarna måste arbeta blir en del lämnade ensamma hemma i tidig ålder i brist på förskoleplats. Den nya lagstiftningen från år 2013, som ger papperslösa barn laglig rätt att gå i skolan, inkluderar inte rätten till förskoleplats. En del papperslösa barn bereds ändå plats på förskola av enskilda verksamheter eller kommuner. Godtycke styr idag om barnet får plats eller inte.

–Röda Korsets roll är att ge stöd till de mest utsatta i samhället, oavsett legal status. En människa kan inte vara illegal. Utifrån våra grundprinciper om humanitet och opartiskhet är det till exempel självklart för oss att våldsutsatta papperslösa kvinnor och barn ska ges skydd från våld och att brottsoffer, oavsett legal status, ska kunna anmäla brott, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Det finns en stor rädsla hos papperslösa kvinnor och barn för att söka hjälp eller att anmäla sina förövare – oftast en närstående – på grund av risken för utvisning ur landet. Kvinnor beskriver att deras män hotar att anmäla dem till polisen om de skulle berätta om våldet och därmed utsätta familjen för risken att utvisas som ett effektivt maktmedel för att hålla familjen kvar i förhållandena. Även utanför familjen utnyttjas papperslösas situation och de utsätts för brott, men förövarna kan i princip räkna med att gå fria då papperslösa sällan vågar anmäla brotten. Att förebygga, utreda samt lagföra brott bör ha företräde framför ett brottsoffers migrationsstatus och främjandet av en kultur av ansvars- och straffrihet för förövare.

Genom rapporten ”Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i Sverige” vill Stockholms Stadsmission och Röda Korset synliggöra människor i vårt samhälle som inte syns. Rapporten tar upp ett flertal rekommendationer och beskriver också hur det kan vara att leva som papperslös i Sverige idag genom olika personliga porträtt."

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5