rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserNya bevis ska leda till ny prövning!

Nya bevis ska leda till ny prövning!

FARR har lämnat ett remissvar till regeringens skrivelse om hur EU:s ändrade asylprocedurdirektiv ska införas i svensk lag. FARR välkomnar att nya bevis som kommit fram efter att någon fått avslag ska kunna leda till en ny prövning och vill se en tydlig lagändring på den punkten. Däremot håller FARR inte med om att Sverige redan uppfyller direktivets krav på garantier för särskilt sårbara grupper. Till exempel finns stora brister när det gäller utredning av tortyrskadade. FARR vill också se en lagändring i enlighet med direktivet, så att ensamkommande barn inte ska definieras som vuxna om det finns en möjlighet att barnet är under 18 år. FARR välkomnar att det införs tidsgränser för hur lång tid en asylutredning får ta, men anser att om tidsgränserna överskrids borde det leda till att uppehållstillstånd beviljas.

Läs remissvaret

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5