rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserEU mot nytt hårdare asylsystem

EU mot nytt hårdare asylsystem

EU-kommissionen kom i somras med en rad förslag för hur asylsökande ska bemötas. En konsekvens om förslagen skulle gå igenom är att Sverige inte tillåts återgå till permanenta uppehållstillstånd. En annan är att preskriptionstiderna för Dublinöverföringar skulle försvinna. En gång Dublin, alltid Dublin.

Kommissionens förslag innebär i korthet ett nytt sätt att fördela asylsökande mellan EU-länderna - utan hänsyn till de sökandes vilja. Dessutom skapas en mer centralstyrd prövning av asylansökningar. De nya förordningarna ska gälla direkt i medlemsländerna, inte omvandlas till inhemska lagar som de nuvarande direktiven. Eftersom medlemsstaterna har diametralt olika uppfattning är det svårt att förutsäga när kommissionens förslag skulle kunna bli verklighet. Förslagen kan vid det laget ha hunnit ändras många gånger.

Några viktiga punkter ur EU-kommissionens förslag:

 • Det införs en skyldighet att söka asyl i första land du reser in, och att stanna i det landet. Reser du vidare har du inga rättigheter som asylsökande i nästa land. Att inte lämna fingeravtryck eller samarbeta räknas som att asylansökan dras tillbaka.
 • Ny tågordning: Först prövas om du kommer från eller via ett säkert ursprungsland, säkert första asylland eller säkert tredjeland (där du kunde sökt asyl). Därefter prövas om du ska skickas till ett annat land inom EU som har ansvaret enligt en fördelningsplan för att sprida asylsökande rättvist. Först därefter kommer prövningen enligt Dublinförordningen.
 • Vuxna syskon ska räknas som familj och för ensamkommande barn även mostrar etc. Överföringar enligt den nya tilldelningsregeln och enligt Dublin ska hålla samman familjer.
 • Även ensamkommande barn ska kunna överföras till det första land där de sökte asyl. Men en kontroll av mottagande ska införas.
 • Klausulen som ger länderna rätt att ta över ett asylärende ska bara gälla familjeskäl.
 • Preskriptionstider mm tas bort så att fastställt ansvar aldrig ska flyttas till ett annat land.
 • Asylintervju obligatorisk och ska spelas in. Rätten till offentligt biträde och att stanna under överklagandeprocedur blir starkare, även i snabbprocedurer och vid en första ansökan om verkställighetshinder. Vid en andra ansökan om verkställighetshinder blir det svårare.
 • Länderna blir skyldiga att följa den Europeiska Asylbyråns (EASO) landinformation och riktlinjer vid asylprövning. Länderna blir skyldiga att tillämpa internflyktsalternativ.
 • Flyktingstatus ska ges på tre år i taget och omprövas obligatoriskt efter första perioden. Alternativ flyktingstatus ska ges på ett år första gången och två år vid förlängning, och omprövas obligatoriskt efter både första och andra perioden. Uppehållstillstånd ska dras tillbaka om det inte längre finns skäl för skydd eller något annat skäl för tillstånd.
 • En gemensam obligatorisk lista över säkra ursprungsländer ska finnas. Till en början finns Albanien, Bosnien, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet i listan.
 • Ett EU-system för uttagning av kvotflyktingar införs. EU  bestämmer områden som flyktingar ska hämtas från och organiserar. Länderna bestämmer vilka de ska ta emot, EU bidrar med 10.000 Euro per person. Antalet inresta kvotflyktingar läggs till antalet asylsökande vid beräkningen av varje lands fördelningsnyckel som styr var asylsökande ska tas emot.

Länkar till faktablad från EU-kommissionen (direkt till pdf-filer)

EU-Turkey statement 18 March 2016

Faktablad om ändringar i Dublinförordningen

Faktablad om ny asylprocedurförordning

Faktablad om ny skyddsgrundsförordning

Faktablad om ändringar i mottagandedirektivet

Pressmeddelande om nytt system för vidarebosättning

 

Länkar till fullständiga förslag från EU-kommissionen

Översikt över de nya förslagen
Översikt på svenska
Frågor och svar

Förslaget om ny Dublinförordning, COM/2016/0270 final

Förslaget om asylprocedurförordning, COM/2016/0468 final

Förslaget om skyddsgrundsförordning, COM/2016/0466 final

Förslaget om mottagandedirektiv, COM/2016/0465 final

Pressmeddelande om ett nytt kvotsystem (vidarebosättning)
Pressmeddelandet på svenska
Själva förslaget om kvotsystem, COM/2016/0467 final

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5