EU mot nytt hårdare asylsystem

EU-kommissionen kom i somras med en rad förslag för hur asylsökande ska bemötas. En konsekvens om förslagen skulle gå igenom är att Sverige inte tillåts återgå till permanenta uppehållstillstånd. En annan är att preskriptionstiderna för Dublinöverföringar skulle försvinna. En gång Dublin, alltid Dublin.

Kommissionens förslag innebär i korthet ett nytt sätt att fördela asylsökande mellan EU-länderna - utan hänsyn till de sökandes vilja. Dessutom skapas en mer centralstyrd prövning av asylansökningar. De nya förordningarna ska gälla direkt i medlemsländerna, inte omvandlas till inhemska lagar som de nuvarande direktiven. Eftersom medlemsstaterna har diametralt olika uppfattning är det svårt att förutsäga när kommissionens förslag skulle kunna bli verklighet. Förslagen kan vid det laget ha hunnit ändras många gånger.

Några viktiga punkter ur EU-kommissionens förslag:

Länkar till faktablad från EU-kommissionen (direkt till pdf-filer)

EU-Turkey statement 18 March 2016

Faktablad om ändringar i Dublinförordningen

Faktablad om ny asylprocedurförordning

Faktablad om ny skyddsgrundsförordning

Faktablad om ändringar i mottagandedirektivet

Pressmeddelande om nytt system för vidarebosättning

 

Länkar till fullständiga förslag från EU-kommissionen

Översikt över de nya förslagen
Översikt på svenska
Frågor och svar

Förslaget om ny Dublinförordning, COM/2016/0270 final

Förslaget om asylprocedurförordning, COM/2016/0468 final

Förslaget om skyddsgrundsförordning, COM/2016/0466 final

Förslaget om mottagandedirektiv, COM/2016/0465 final

Pressmeddelande om ett nytt kvotsystem (vidarebosättning)
Pressmeddelandet på svenska
Själva förslaget om kvotsystem, COM/2016/0467 final