rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserAvtal med Afghanistan väntas leda till massutvisningar

Avtal med Afghanistan väntas leda till massutvisningar

safe for terroristsBilden: På många håll demonstrerar afghaner mot utvisningarna. Denna bild från Helsingfors, Finland, 8 september 2016. Foto Sanna Vestin

FARR ser med stor oro på det återtagandeavtal med Afghanistan som EU-länderna väntas anta den 4 oktober. Om Afghanistan inte vill samarbeta hotar EU att dra in landets stora bistånd. Risken är stor att avtalet kommer att leda till massutvisningar i en helt ny skala - samtidigt som nya rapporter visar hur farligt det är att skickas till Afghanistan, inte minst för barn. En annan konsekvens kan bli tusentals nya "gatubarn".  FARR har skrivit till riksdagsledamöter både i Afghanistan och Sverige och varnat för konsekvenserna.

 

Den 4-5 oktober hålls en stor givarkonferens i Bryssel med representanter från ett 70-tal länder, om Afghanistans framtid. Samtidigt väntas de närvarande EU-länderna passa på att underteckna ett återtagandeavtal som länge har diskuterats med Afghanistans regering. Hundratusentals afghaner finns i EU-länderna. Fram till förra året har de flesta fått uppehållstillstånd - runt 70 procent har varit vanligt. Idag får allt fler avslag. Samtidigt har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats.

Protester från FARR och Rädda Barnen

FARR ombads för några dagar sedan av parlamentsledamöter i Afghanistan att kommentera utvisningarna, eftersom de önskade höra synpunkter från andra än EU-ländernas regeringar. FARR förklarade i ett brev till parlamentarikerna att ingen vill hindra någon från att återvända frivilligt och att vi hoppas att Afghanistan en dag kommer att återuppbyggas av sina invånare och ingen ska behöva fly. Men idag får många utvisningsbeslut som förutsätter att de ska klara sig i internflykt som blir riskfylld och svår att klara av. FARR påpekade att många som utvisats ger sig av på nytt och att det är särskilt olyckligt att tonåringar och unga vuxna utan kontakter i Afghanistan utvisas, liksom traumatiserade och sjuka personer.

FARR:s farhågor bekräftas av en rapport som publicerades av Rädda Barnen den 3 oktober. Rapporten avslöjar att barn i Afghanistan är extremt våldsutsatta. Rapporten riktas direkt till konferensen i Bryssel och uppmanar deltagarna att sätta sig in i varför så många barn och unga flyr från landet. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin kommenterade: "Här är det mycket viktigt att Sverige tydligt deklarerar att internationellt bistånd inte kan villkoras mot återvändande. Inget barn ska tvingas återvända till Afghanistan om det är emot barnets bästa. Barn bör inte heller ges tillfälliga uppehållstillstånd för att sedan utvisas när de fyllt 18 år."

Icke-papper om icke-avtal

Förberedelserna för konferensen har inte andats någon sådan förståelse. Nyhetsbyrån Statewatch har läckt ett icke-papper från EU-kommissionen och EU:s utrikesbyrå EEAS som redan i mars i år förutsåg att omkring 80.000 ska utvisas från EU-länderna till Afghanistan inom en nära framtid. Dokumentet resonerar visserligen om den försämrade säkerhetssitutionen i landet, de rekordmånga terroristattackerna och allt fler civila offer som väntas öka ytterligare - men detta diskuteras som riskfaktorer för att ännu fler kan komma att fly, inte som hinder för att verkställa utvisningar. Som Afghanistans främsta intresse för att kontrollera migrationen sägs i dokumentet att landets ekonomi till 40 procent finansieras av utländskt bistånd - en oblyg vink om att biståndet kommer att hotas om Afghanistan inte går med på EU-ländernas krav. Se Statewatch.

Ett utkast till det dokument som ska undertecknas av parterna under Brysselmötet den här veckan är enligt Statewatch redan klart - Draft Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the EU.  Enligt avtalspunkterna i dokumentet ska Afghanistan uppfylla sitt åtagande att återta medborgare som fått sin sak individuellt prövad i något EU-land. EU-länderna lovar att i enlighet med internationell rätt väga in humanitära aspekter rörande ensamkommande barn, ensamstående kvinnor och andra utsatta grupper. Ensamkommande barn ska inte utvisas utan ett adekvat mottagande. Afghanistan lovar att utfärda pass och om inte det sker inom ett par veckor får EU-länderna utfärda resedokument. Avtalstexten fortsätter med detaljer om flygningarna, som att inte fler än 50 tvångsutvisade personer ska medfölja varje flight.

EU ska enligt dokumentet också stötta Afghanistan med ett reintegrationsprogram. Afghanistan ska gå ut med information om farorna med "irreguljär migration" och båda parter ska öka insatserna mot människosmuggling.

I likhet med EU:s överenskommelse med Turkiet och många andra överenskommelser med andra länder, kommer återtagandeavtalet säkert inte att bli ett riktigt avtal. Genom att anta "icke-papper" (non-paper), "gemensamma uttalanden" och liknande undviker regeringarna att behöva blanda in EU-parlamentet vilket är nödvändigt då formella avtal ska undertecknas. EU-parlamentet är generellt mer noga med att väga in internationell rätt och mänskliga konsekvenser än vad regeringarna i Rådet är.

Ahmad Zaki Khalil: Det är inte rättvist!

zakiFARR:s styrelseledamot Ahmad Zaki Khalil har intervjuat en företrädare för Afghanistans parlament, Farhad Azimi. Enligt denne har de ansvariga ministrarna inför parlamentet redovisat avtalet och försäkrat att alla asylsökande får en rättvis prövning i tre instanser och att all hänsyn tas till de som är sårbara på något sätt. Men enligt Zaki känner politikerna i Afghanistan inte till den misstro som asylsökande afghaner möts av i Sverige genom att deras id-handlingar inte godtas. Zaki skriver i en kommentar att många av dem som utvisats från Iran och Pakistan till Afghanistan fortfarande är på gatan - hur ska utvisade från Europa kunna tas om hand?

Från Sverige har ett fåtal tvångsutvisningar genomförts sedan i maj 2014, sannolikt främst därför att Afghanistan ställt villkor som hindrat större transporter. Det finns troligen några tusen personer från Afghanistan med utvisningsbeslut som inte har verkställts. Men de allra flesta av de många afghaner som sökte asyl förra året väntar fortfarande på beslut. Knappt 40.000 afghaner finns i Migrationsverkets mottagandesystem. En mycket stor andel av dem är ensamkommande barn.  Enligt en beräkning av Svenska Dagbladet kan 25.000 afghaner komma att utvisas från Sverige till Afghanistan - varav 17.000 barn. (25.000 respektive 17.000 ska inte ses som FARR:s beräkning. Avslagsnivån som tidningen använt är kraftigt överskattad, eftersom den bygger på årets beslut som domineras av Dublinärenden.) Ensamkommande barn kan inte utvisas utan mottagande, men genom den tillfälliga lagen i kombination med ny praxis hos Migrationsverket kommer många av dessa att utvisas när de fyller 18.

Med tanke på säkerhetsläget i Afghanistan och erfarenheterna att många inte klarar sig i internflykt är det mycket som talar för att de flesta som utvisas snart lämnar hemlandet igen, framför allt ungdomarna. En del ungdomar som vet att de ska utvisas kommer troligen att avvika redan innan de fyller 18. Ett genomförande av den tvångspolitik som nu planeras, i kombination med Sveriges nya praxis för ensamkommande, kan därmed resultera i tusentals papperslösa ungdomar - istället för tusentals gymnasieelever och studenter.

Sanna Vestin: - vi kommer att skapa gatubarn

- Om politikerna tycker att det är ett problem att flera hundra ungdomar från Marocko lever på gatan i Sverige, borde de besinna sig, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin. Om många av de afghanska ungdomarna håller sig undan eller flyr på nytt kommer vi att skapa nya gatubarn, som väljer detta hellre än att riskera livet i Afghanistan. Tusentals gatubarn kan inte vara bättre än tusentals gymnasieelever och studenter, hur dyrt det än är att bygga skolor.

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5