Protester mot utvisningarna till Afghanistan

demo afghanistan 16 10 22Uppdaterad: Manifestationer över hela landet - många nya orter har tillkommit!

Afghanistans huvudstad Kabul skakas av nya riktade bombattacker varje vecka. Staden Kunduz i norr som erövrades av talibanerna i en blixtattack för ett år sedan och senare återtogs av regeringssidan, står åter under attack. FN-missionen i Afghanistan, UNAMA, rapporterar att första halvåret 2016 skördades inbördetskrigets högsta antal civila dödsoffer sedan 2009. Trots den tragiska utvecklingen har andelen asylsökande afghaner som får beslut om utvisning från Sverige ökat kraftigt. Många av dem som utvisas är tonåringar utan kontakter i Afghanistan. Nu växer protesterna och den 22 oktober arrangeras manifestationer mot utvisningarna i många städer.

EU:s överenskommelse med Afghanistan om återtagande av utvisade, som FARR rapporterade om i början av oktober, har nu skrivits under. Strax efter undertecknades separata avtal för EU-staterna. Sveriges "Memory of Understanding" med Afghanistan kan du läsa här.

Avtalet med Afghanistan innebär att de som får utvisningsbeslut lättare kan skickas till Afghanistan istället för att bli kvar i limbo i Sverige. Det betyder inte i sig att fler får utvisningsbeslut. Men samtidigt har andelen som får uppehållstillstånd minskat stadigt och har under perioden juli-september sjunkit till omkring en tredjedel från ca hälften under första halvåret. (Dessa siffror gäller de som prövas mot Afghanistan, alltså inte personer som överförs till andra EU-länder enligt Dublinförordningen.)

Tonåringar drabbas

Många afghaner som sökte asyl förra året i Sverige är ungdomar och unga vuxna som bott i Iran större delen av livet och inte har bevis för personlig förföljelse i Afghanistan, även om deras familjer flytt av högst påtagliga skäl. Därmed kan de inte bevisa att de har rätt till skydd. Men utan några resurser eller kontakter i Afghanistan är de hänvisade till ett liv som internflyktingar.

Att många av de drabbade är tonåringar hänger förstås samman med att så många av de asylsökande från Afghanistan är ensamkommande ungdomar, men också med ändrad lagstiftning och praxis hos Migrationsverket som gjort att det blivit lättare att fatta utvisningsbeslut om dem. FARR kommer inom kort att publicera mer detaljerad information om hur lag- och praxisändringar påverkar denna grupp.

Nu på lördag den 22 oktober arrangeras manifestationer mot utvisningarna till Afghanistan på en rad orter av Ensamkommandes Förbund, förbundet Shahmama och Salsal med flera. Det är afghaner och flyktingungdomar som tagit initiativ till dessa protester. Många lärare, personal på boenden, gode män och familjehem kommer att ansluta sig. En sluten facebookgrupp som endast samlar dessa yrkesgrupper har växt till 6000 personer på tre veckor. De vänder sig mot alla försämringar som drabbar de ensamkommande, men eftersom afghaner är en så stor grupp bland de ensamkommande står utvisningarna i centrum också för många av dem.

Flera upprop och namninsamlingar pågår, med lite olika fokus. FARR har inte som organisation undertecknat vart och ett, men uppmanar alla att delta i de manifestationer som sker den 22 oktober och därefter. Situationen för de ensamkommande kommer att vara ett av de teman som behandlas även på seminariet och rådslaget i Norrköping den 22-23 oktober. Kampen går vidare och alla kommer inte att utvisas!

Manifestationer mot utvisningarna till Afghanistan:

Stockholm den 22 oktober klockan 15, Sergels Torg

Malmö den 22 oktober klockan 16.30, Möllevångstorget

Göteborg den 22 oktober klockan 13.00, Gustav Adolfs Torg

Kiruna den 22 oktober klockan 12.00, Kupoltorget

Umeå den 22 oktober klockan 12.00, samling Väven

Tranås den 22 oktober klockan 12.30, samling vid Stadshuset

Strömstad den 22 oktober klockan 14.00, Stadsparken

Motala den 22 oktober klockan 12.00, Stora Torget

Borlänge den 22 oktober klockan 14.00, gångtunneln mellan Kupolen och ICA

Jönköping den 22 oktober klockan 15.00, Hovrättstorget

Karlstad den 22 oktober klockan 15.00, Stora Torget

Sunne den 22 oktober klockan 15.00, Teatertorget

Demonstrationer ska också hållas i Lycksele, Nässjö, Smedjebacken - och säkert fler orter, men inte alla samma dag. Tipsa gärna FARR:s facebook så kan vi sprida tid och plats vidare.

Kumla den 24 oktober klockan 17.00, Råbergaplatsen

Höör den 26 oktober klockan 18.00, Nya Torg

Knivsta den 26 oktober klockan 18.30, samling utanför kommunhuset

Västerås den 29 oktober kl 13.00, Sigmatorget

Finspång klockan

Bortom miniminivån - flyktingpolitiskt seminarium och rådslag

Asylgruppen och Folkkampanj för asylrätt i Norrköping bjuder in till två dagar om flyktingpolitik och asylrätt, 22-23 oktober. På lördagen blir det flyktingpolitiskt seminarium om vad som händer nu när Sverige valt att lägga sig på EU:s miniminivå i flyktingpolitiken. En av punkterna som tas upp är situationen för ensamkommande barn. Husni Hassan från Ensamkommandes Förbund och Anna Lundberg från Malmö högskola medverkar bland många kunniga talare och aktivister. Under söndagen håller gruppen bakom Folkkampanj för asylrätt ett nationellt rådslag om asylrätt för att diskutera hur kampen för en mänsklig asylpolitik kan fortsätta.

Maila ministrar på FN-dagen

Gruppen "Vi står inte ut" uppmanar personer som arbetar med ensamkommande barn att skriva till ministrar på FN-dagen den 24 oktober och berätta hur barnen drabbas.

Upprop / namninsamlingar

Naminsamling: Vi Står Inte Ut - Men vi slutar aldrig kämpa!, rör hur ensamkommande barn behandlas.
Offentlig facebookgrupp (den som startats av lärare, hvb-personal mfl,)

Namninsamling: Alla 17-åringar har rätt till en trygg morgondag
Offentlig facebookgrupp för att dela statusar "När jag var 17 år... " för att förklara vad 17-åringar behöver!

Namninsamling: Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Offentlig facebookgrupp Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Namninsamling: Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Artiklar

Svenska Dagbladet: 300 lärare: Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas

Fria Tidningen, från andra yrkesgrupper: Det är nu systemkollapsen sker

Svenska Afghanistankommittén: Utvisa inte unga afghaner till Afghanistan

Göteborgs-Posten, elever i språkintroduktion: Varför skicka tillbaka oss?

Zulmay Afzali i Dagens Samhälle: De unga afghanerna har aldrig sett sitt hemland

Sveriges Radio Konflikt: De ensamkommande och gatan