Tusentals deltog i manifestationerna

demo sergels 161022

Tusentals människor demonstrerade i lördags mot utvisningar till Afghanistan, på sexton platser i Sverige. De största manifestationerna hölls på Sergels Torg i Stockholm och Möllevången i Malmö.

I fokus var de många ensamkommande barn som riskerar att utvisas genom Migrationsverkets nya praxis att barn som inte kan bevisa ett personligt skyddsbehov bara ska få tidsbegränsade tillstånd och sedan kunna skickas ut när de fyller 18 - eller åldern skrivs upp till 18. En överenskommelse som nyligen slutits med Afghanistan om återsändande berör förutom dessa barn också många vuxna och familjer som lever i Sverige med utvisningsbeslut som inte har kunnat verkställas.

FARR protesterar mot att barn utsätts för att leva med denna osäkerhet och mot planerna att utvisa mängder av människor till Afghanistan. Återtagandeavtalet garanterar att Afghanistan släpper in de utvisade - men Afghanistans regering kan inte garantera dessa människor något annat mottagande annat än redan överfulla internflyktläger. Än mindre kan deras säkerhet garanteras i ett land där de civila dödsoffren ökar för varje månad. Många av de utvisade tillhör hazaraminoriteten eller är av andra skäl särskilt utsatta.

Det kan inte vara förenligt med "Barnets bästa" enligt Barnkonventionen att utsätta barn för detta. Uppgörelsen med Afghanistan innebär att även tonåringar som inte ens växt upp i Afghanistan kan utvisas till ett land som de inte minns och där de inte har några förutsättningar att klara sig.

FARR har undertecknat uppropet "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" som bland annat kräver att barn ska få uppehållstillstånd för hela skoltiden i Sverige.

Manifestationerna den 22 oktober arrangerades av Förbundet Shahmama & Salsal och många andra afghanska föreningar på olika orter samt Ensamkommandes Förbund. Många lärare, gode män, hvb-personal mfl från nätverket "Vi står inte ut" deltog också.

Talare från FARR fanns vid några av manifestationerna. Lyssna till Ahmad "Zaki" Khalis tal på Sergels torg i Stockholm!