Bortom miniminivån - Nätverk för asylrätt!

IMG 1365- Rädsla är en dålig rådgivare - det Sverige behöver nu är lite självförtroende. Det sa Lisa Pelling från Arena Idé vid seminariet "Bortom Miniminivån" som hölls i Norrköping den 22 augusti. Forskare, asylsökande, aktivister och representanter för föreningar lyssnade till föreläsningar och panelsamtal om konsekvenserna av de nya asylreglerna och vad Sverige skulle vinna på en mer human och solidarisk flyktingpolitik. 

Lördagens seminarium följdes av ett rådslag på söndagen om hur arbetet för asylrätt ska fortsätta. Regeringens åtgärdspaket mot flyktingar som annonserades den 24 november förra året har blivit till lagar och följts av fler försämringar. Beslutet efter en hel dag av intensiva diskussioner blev att ett nytt nätverk för asylrätt ska bildas.

Seminariet arrangerades av Asylgruppen i Norrköping (en av FARR:s medlemsföreningar) och rådslaget av en arbetsgrupp från "Folkkampanj för Asylrätt". Folkkampanj för Asylrätt samlade i våras 160 organisationer och 68.000 enskilda i en kraftfull protest mot försämringarna av asylrätten men lyckades inte stoppa den tillfälliga lagen. Kampanjen är avslutad men deltagarna i rådslaget hoppas att samarbetet och opinionsbildningen som inleddes av Folkkampanj för Asylrätt nu ska följas upp med bredare samarbete och opinionsbildning i det nya nätverket.

Andrummets ansikte - Erdogan

Bilderna nedan, tre av föreläsarna: Anders Sundquist från Rådgivningsbyrån förklarar asylreglerna. Shookrullah Alizadah från Ensamkommandes Förbund talade om skillnaden mellan bemötandet då han kom som asylsökande, kunde utbilda sig och bli lärare och tränare - och bemötandet nu när barnen tvingas bort från skolan och ut ur samhället. Peo Hansen från Linköpings Universitet beskrev hur flyktingmottagandet skapar tillväxt och åstadkommer välbehövlig omfördelning till kommunerna. Han visade också bilden av Erdogan och Merkel med kommentaren "Det här är andrummets ansikte: Erdogan. Utan avtalet med Erdogan i Turkiet, inget andrum."

IMG 1283 IMG 1327 IMG 1368 panel

I panelen, sista inslag på lördagen: Michael Williams från Sveriges Kristna Råd, Sanna Vestin från FARR, Omar Makram från Folkkampanj för Asylrätt och Sandra Neuman från Rädda Barnen samtalade med varandra och publiken om organisering, aktivism och motstånd. De berättade om vad organisationerna gjort under året som gått, hur de märkt av konsekvenserna av de nya reglerna och idéer för framtiden.

Lördagen avslutades med gemensam middag, musik och dans.

Kampanj eller nätverk?

Vid söndagens rådslag, som fördes på svenska, engelska och arabiska, diskuterades hur goda krafter för asylrätt ska kunna samverka. Två huvudalternativ diskuterades, en koncentrerad kampanj kring vissa krav eller ett bredare nätverk för samarbete. Plus och minus för alternativen formulerades i smågrupper och diskuterades i plenum. Många varianter av båda förslagen kom upp och det var inte helt lätt att skilja dem åt. Till slut avgjordes saken genom omröstning, till nätverkets fördel. Omröstningen följdes av applåd för minoriteten. Därefter följde lika intensiva diskussioner i grupper om vad nätverket ska göra, och inte göra.

Av särskilt intresse för FARR - som redan är ett nätverk för asylrätt - är om det nya nätverket kan bli en kompletterande plattform för opinionsbildning och bredare samarbeten, och inte bara "ännu en organisation". 

Ett liv efter miniminivån...

Slutligen utsågs en preliminär samordningsgrupp bestående av ett par enskilda och några representanter från föreningar. Därmed kunde deltagarna skiljas åt fulla av förhoppningar om att det finns ett liv efter miniminivån och att kampen för asylrätt ska bli mer framgångsrik i nya former.

Bilderna nedan: Det gick åt många blädderblad när alla goda förslag skulle redovisas efter gruppdiskussioner. Kajsa Sörman från den "gamla" Folkkampanj för Asylrätt delade ut frågor, fördelade ordet och översatte outtröttligt (bild 3).

publik 14718724 354538934897204 4190312916528533895 n Kajsa och publik konferens 16 10 23 gruppredovisn