rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserAfghanistan är inte säkert!

Afghanistan är inte säkert!

roksvamp text 3Den grupp asylsökande som utvisades från Sverige till Afghanistan den 30 maj hamnade i ett inferno. Kabul drabbades samma dag de anlände av den största självmordsattacken på åratal. Ett par dagar senare besköt och dödade polisen människor som demonstrerade mot bristen på säkerhet. När ett av offren skulle begravas attackerade självmordsbombare begravningen med ytterligare dödsoffer som följd.
FARR protesterar mot utvisningarna till Afghanistan - Afghanistan är inte säkert!

 

Sverige har fortsatt att utvisa människor med tvång eller övertalning till krigets Afghanistan. Trots rapporter om allt fler civila offer och obefintligt skydd för mänskliga rättigheter hamnar varje månad ett hundratal människor i Afghanistan trots att de sökt skydd i Sverige. De flesta reser i obemärkthet. Ibland tvingas en större grupp iväg med en stor polisansats till väntande charterplan. Bland dem har funnits mycket unga pojkar som saknar nätverk i Afghanistan.

De senaste attackerna har bland annat beskrivits av den oberoende organisationen Afghanistan Analysts Nework: "A black week in Kabul".

sjukhus text 2Enligt ett uttalande av president Ashraf Ghani den 6 juni hade dödssiffran bara från attacken den 31 maj stigit till över 150 människor. Afghanistans vice flyktingminister har vädjat till väst att stoppa utvisningarna. Amnesty International uttalade redan före dessa attacker att antalet civila offer visar hur farligt det är att bli utvisad till Afghanistan.

Förra året dödades eller skadades fler civila i Afghanistan än på många år, enligt FN-missionen UNAMA. Första kvartalet i år rapporterades en svag minskning - men med de senaste attackerna vänder trenden uppåt igen. Enligt kvartalssiffrorna drabbas kvinnor och barn allt värre.

"UNAMA is extremely concerned by increases in both child and women civilian casualties, particularly deaths. The mission recorded a 24 per cent increase in women civilian casualties, documenting 273 women casualties (88 dead and 185 injured) due to increases in women killed or injured by aerial operations and suicide and complex attacks. (...) Also in the first quarter, the mission recorded 735 child casualties (210 dead and 525 injured). "

 96332472 c6e376ac 0609 400e a338 4b3480225f5fSe även BBC:  "Kabul blast: Deadly explosions at protest victim's funeral"

Trots att landet befinner sig i väpnad konflikt fortsätter utvisningarna.

 

Det utbredda våldet kan alltså drabba vem som helst. Bristen på rättssäkerhet gör dessutom att den som dessutom riskerar personliga hot inte kan få skydd av myndigheterna. I april publicerade Utrikesdepartementet en mörk rapport om läget för mänskliga rättigheter i Afghanistan:

"Det afghanska rättssystemet är korrupt och svårtillgängligt för medborgarna, vilket i kombination med utbredd straffrihet gör att många afghaner saknar grundläggande rättssäkerhet. Tortyr och olagliga frihetsberövanden förekommer. Kvinnor och barn är mycket utsatta grupper och utsätts systematiskt för våld, diskriminering och grova kränkningar."

Trots bristen på mänskliga rättigheter fortsätter utvisningarna

 

18815895 1321136234652099 1781522094 nSamtidigt är det mesta akuta hotet mot många utvisade att de inte har något sätt att överleva. Marknaden är överbelastad av mer än en miljon internflyktingar och hundratusentals som tvingats återvända från Pakistan.

Alla rapportörer är överens om att ett kontaktnät är absolut nödvändigt för att hitta arbete på egen hand. Men många av de utvisade saknar nätverk, en del för att de inte kan återvända till hemtrakten där de riskerar förföljelse, andra för att de inte vuxit upp i Afghanistan.

Utan försörjningsmöjligheter blir människor sårbara för rekrytering till de väpnade grupperna och för all slags exploatering. Migrationsöverdomstolen har sagt ifrån att minderåriga som inte har något nätverk i Afghanistan ska bedömas som skyddsbehövande just på grund av dessa risker. Men de som fyllt 18 eller skrivits upp i ålder måste också leva och kan vara lika utlämnade. Se FARR:s kommentar med länk till domen.

Trots att utvisade saknar nätverk för att överleva fortsätter utvisningarna.

 

Enligt Migrationsverkets eget ställningstagande finns en rad olika grupper som kan vara särskilt utsatta. De flesta av de utvisade tillhör någon av dessa grupper eller flera. Men det räcker inte, eftersom bedömningen ändå är att de kan klara sig i Kabul eller någon annan större stad.

Rapporter om de utvisade visar att flera råkat illa ut, försvunnit eller lämnat landet. Se Blankspot Project. Rörelsen #vistårinteut som arbetar med ensamkommande barn rapporterar att åldersuppskrivna och konvertiter utvisas idag. Migrationsverkets egna kvalitetsuppföljningar har tidigare i år redovisat stora brister i asylutredningarna och inte minst åldersbedömningarna.

Utvisningarna till Afghanistan sker inte på rättssäkra grunder. De sätter människors liv och framtid i fara.

FARR kräver att utvisningarna till Afghanistan stoppas.

FARR ansluter sig även till kraven från #vistårinteut om att frysa utvisningar av ensamkommande barn på grund av rättsosäkerheten som rått samt att ensamkommande barn som varit ett år i Sverige ska beviljas permanent uppehållstillstånd.


 

Adresser som du kan protestera till

roksvamp text 3Här är adresser till personer som har en konkret möjlighet att stoppa utvisningarna! Mejla dem och säg vad du tycker. Använd gärna fakta, formuleringar och bild från den här sidan. I de fall där personerna saknar en personlig direktadress inleder du ditt mejl med "Till Förnamn Efternamn ..."   

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, och Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, skulle kunna ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan, där en ny bedömning av säkerhetsläget görs. Du når dem på migrationsverket@migrationsverket.se

Följande riksdagspolitiker sitter i Migrationsverkets insynsråd och står i nära kontakt med cheferna på Migrationsverket:

Maria Ferm, riksdagsledamot, (MP), maria.ferm@riksdagen.se
Mikael Cederbratt, riksdagsledamot, (M), mikael.cederbratt@riksdagen.se
Emma Carlsson Löfdahl, riksdagsledamot, (L), emma.carlsson.lofdahl@riksdagen.se
Annika Eclund, riksdagsledamot (KD), annika.eclund@riksdagen.se
Carina Ohlsson, riksdagsledamot, (S), carina.ohlsson@riksdagen.se
Johanna Jönsson, riksdagsledamot, (C), johanna.jonsson@riksdagen.se

Slutligen kan du också skriva till Morgan Johansson (S), Sveriges justitie- och migrationsminister, som är ytterst ansvarig för utvisningarna. Du når honom på via hans pressekreterare: sofie.rudh@regeringskansliet.se

Dessa institutioners konton på Facebook, twitter och Instagram hittar du genom att söka på namnen! Tagga gärna #afghanistanisnotsafe eller #stoppautvisningarna!

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5