Dags att lyssna! Sluta utvisa till Afghanistan!

roksvamp centreradAfghanistans flyktingministrar vänder sig nu till alla europeiska ambassader och vädjar att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas. Detta berättade vice flyktingministern Alema Alema i Svenska Dagbladet. FARR med flera krävde nyligen stopp för utvisningarna på grund av säkerhetsläget i Afghanistan och hänsyn till de drabbade på flykt. Vi hänvisade också till Alema Alemas uttalande i tysk media. Nu gör hon klart att detta gäller hela EU.

Det är dags att beslutsfattarna lyssnar! FARR uppmanar alla att fortsätta dela och sprida budskapet att tvångsutvisningarna måste upphöra!

Den senaste tidens händelser visar att regioner som tidigare ansetts säkra, som provinsen Herat och regionerna kring Kabul och Mazar-e Sharif, inte längre är säkra, sa Alema till Svenska Dagbladet. Hon sa också att myndigheterna saknar kapacitet att ta emot de afghaner som redan utvisats.

Läs hela artikeln

Nedan följer uttalandet från FARR med flera organisationer som publicerades i Svenska Dagbladet den 20 juni.

 


UTTALANDE: ”Tvångsutvisa inte till Afghanistan”

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats och det är civila som drabbas. Utsatta människors möjlighet att få skydd minskar i takt med den ökande konflikten. Afghanistans vice flyktingminister har uttalat att landet inte kan skydda alla som utvisas. Om Sverige ska respektera flyktingars rättigheter kan vi inte fortsätta att tvångsutvisa människor till Afghanistan

Under loppet av fyra dagar i månadsskiftet maj–juni dödades flera hundra människor i Afghanistans huvudstad Kabul på grund av den väpnade konflikten. De flesta omkom i två blodiga attentat från motståndsgrupperna, men även regeringens säkerhetsstyrkor dödade civila som deltog i en fredsdemonstration. Detta är bara några av de senaste exemplen på att det inte finns någon stad som är säker.

Den 16 maj kom Migrationsverket med en ny lägesanalys av Afghanistan som landar i slutsatsen att ”det troligaste scenariot är en fortsatt successiv försämring av situationen i landet”. Migrationsverket överväger just nu även nya riktlinjer för bedömningen av asylsökande från Afghanistan. Vi anser att följande ska vägas in i den bedömningen:

Redan i slutet av april uttalade Amnesty Internationals Afghanistanrapportör Horia Mosadiq att det är hänsynslöst av regeringarna att fortsätta hävda att Afghanistan är säkert att återvända till.

Vi drar samma slutsats. Konsekvensen av säkerhetsläget och situationen för utvisade är att inga tvångsutvisningar till Afghanistan bör ske i dagsläget.

Karin Wiborn, Sveriges kristna råd

Sanna Vestin, Flyktinggruppernas riksråd, FARR

Kinna Skoglund, Rörelsen #vistårinteut

Shaban Alizadeh, Sveriges Ensamkommandes Förening riksförbund

Fatemeh Khavari, Ensamkommandes Förbund Stockholm


 Läs mer

Se uttalande från Rädda Barnen och Svenska Kyrkan: Stoppa Utvisningarna!

Läs mer om den senaste tidens händelser i Afghanistan i FARR:s uppdatering den 6 juni

Läs FARR:s referat och kommentarer till Migrationsöverdomstolens dom om en minderårig utan nätverk

Se även de tidigare artiklarna om Migrationsverkets förra rättsliga ställningstagande (8 december), säkerhetsrapporter mm från 2016 och allmänna råd i kampen för ensamkommande ungdomar (publicerad 25 januari).

Adresser som du kan protestera till

sjukhus text 2Här är adresser till personer som har en konkret möjlighet att stoppa utvisningarna! Mejla dem och säg vad du tycker. Använd gärna fakta, formuleringar och bild från den här sidan. I de fall där personerna saknar en personlig direktadress inleder du ditt mejl med "Till Förnamn Efternamn ..."   

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, och Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, skulle kunna ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan, där en ny bedömning av säkerhetsläget görs. Du når dem på migrationsverket@migrationsverket.se

Följande riksdagspolitiker sitter i Migrationsverkets insynsråd och står i nära kontakt med cheferna på Migrationsverket:

Maria Ferm, riksdagsledamot, (MP), maria.ferm@riksdagen.se
Mikael Cederbratt, riksdagsledamot, (M), mikael.cederbratt@riksdagen.se
Emma Carlsson Löfdahl, riksdagsledamot, (L), emma.carlsson.lofdahl@riksdagen.se
Annika Eclund, riksdagsledamot (KD), annika.eclund@riksdagen.se
Carina Ohlsson, riksdagsledamot, (S), carina.ohlsson@riksdagen.se
Johanna Jönsson, riksdagsledamot, (C), johanna.jonsson@riksdagen.se

Slutligen kan du också skriva till Morgan Johansson (S), Sveriges justitie- och migrationsminister, som är ytterst ansvarig för utvisningarna. Du når honom på via hans pressekreterare: sofie.rudh@regeringskansliet.se

Dessa institutioners konton på Facebook, twitter och Instagram hittar du genom att söka på namnen! Tagga gärna #afghanistanisnotsafe eller #stoppautvisningarna!