rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserMamma är blind på ena örat och pappa odlar bomber

Mamma är blind på ena örat och pappa odlar bomber

rapport framsida Sida 01Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut (VSIU) har sedan juni 2017 samlat in dokumentation av hur ensamkommande unga har hanterats och hanteras i asylprocessen. Insamlingen har nu mynnat ut i en rapport som synliggör att rättssäkerheten är satt ur spel när det gäller ungas asylprocess.

Samtidigt: Riksdagen debatterar situationen för ensamkommande barn och migrationsministern hävdar fortfarande att det inte finns några problem med asylproceduren. På torgen och i skolorna sittstrejkar ungdomar mot utvisningarna till Afghanistan

Under ett års tid har nätverket VSIU kontinuerligt fått höra mängder med exempel på brister när det gäller tolkar, handläggare, beslutsfattare, ombud och gode män. Rapporten visar hur hela kedjan i systemet har brustit i många fall. En del av dessa dokumenteras i rapporten "Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber" - Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Citatet i rubriken kommer ur en mindre lyckad tolkning.

De rapporterade bristerna rör fyra områden: åldersuppskrivningar, tolkning, handläggningen i olika instanser och kompetensen hos ungdomarnas företrädare. FARR kan tyvärr bekräfta att rättsosäker hantering är vanlig på alla dessa områden och något som ständigt rapporteras även till oss. Exemplen i rapporten har även granskats av asyljuristen Charlotta Lagnander, som är styrelseledamot i FARR. Exemplen i avsnittet om åldersbedömning påminner om den granskning som gjordes av FARR i början av året.

Rapporten kommer att utgöra argument för alla de krafter som nu förespråkar omprövning, moratorium eller andra åtgärder för att skydda de ensamkommande barn och ungdomar som kom till Sverige 2015. Många tusen av dem har antingen fått avslag på osäkra grunder eller väntar fortfarande på beslut. Nätverket #vistårinteut bedriver nu kampanjen Låt de unga stanna.

I samband med Riksdagens öppnande överlämnades listor med nästan 60.000 namn. Undertecknarna står bakom kraven från #vistårinteut, bland annat på amnesti för ensamkommande som varit i Sverige mer än ett år. Uppropet har även undertecknats av 200 organisationer, däribland FARR.

21743609 1989153574663648 7134910036321627036 oDagen efter riksdagens öppnande höll riksdagen en särskilt insatt debatt om ensamkommande barn. Läktaren var helt fyllda av de unga som berördes - fotot pryder idag Facebooksidan för organisationen Ung i Sverige

Debatten var begärd av Vänsterpartiets Christina Höj Larsen. Hon inledde med att tacka ungdomarna som kämpar varje dag för förändring och även de vuxna som varje dag arbetar för att få unga ensamkommande att orka gå i skolan, fungera och fortsätta att leva.

Christina Höj Larsen krävde konkreta lösningar för att lösa ungdomarnas situation. Det gjorde även Miljöpartiets Maria Ferm, som samma dag i Aftonbladet krävde en ny lag för att de unga som kom 2015 ska få stanna.

Bland övriga riksdagsledamöter fanns också röster av förståelse, som till exempel Centerpartiets Johanna Jönsson. Men de flesta partierna och inte minst migrationsministern Heléne Fritzon håller fast vid att asylproceduren är rättssäker och att de avslagsbeslut som nu fattas är rättvisa och bara behöver verkställas effektivare. Det återstår att se om den granskning som #vistårinteut nu har publicerat kommer att rucka den bilden.

erkkiBilden: Erkki Grönroos, själv krigsbarn för många decennier sedan, talar till ungdomarna på Norra Bantorget.

De ensamkommande som berörs kommer från flera länder, med en majoritet från Afghanistan. Nätverket Ung i Sverige består av unga afghaner. Denna grupp organiserar fortfarande sittstrejker runtom i landet mot utvisningarna till Afghanistan, med centrum nu på Norra Bantorget i Stockholm. Ungdomarna har hittills mött hat och hot från omgivningen med kärlek och entusiasm och försökt att föra ut sitt budskap att de vill vara med och bygga Sverige, inte förstöra något. FARR stödjer kraven på stopp för tvångsutvisningar och omvärdering av säkerhetssituationen i Afghanistan, och vi försöker bistå med information och kontakter i den mån vi kan.

Nu kommer höstvädret samtidigt som något genombrott i kampen mot utvisningarna verkar avslägset. Ungdomarna behöver fortsatt stöd. Särskilt uppskattat är enkla saker som att vuxna (eller svenska ungdomar) kommer till deras sittplatser, slår sig ner och pratar, hjälper till med praktiska saker, kanske läser läxor eller spelar spel. Svårare än så behöver det inte vara.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5