rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserDet svarta 2017 - och nyårslöftena inför 2018

Det svarta 2017 - och nyårslöftena inför 2018

2017 var ett svart år.

Rohingyerna drevs ut från Burma i vår tids värsta etniska rensning. Inga flyktingar når Sverige därifrån. Men de statslösas rättslöshet, smugglarnas marknad och mottagarländernas iver att exportera katastrofen någon annanstans, helst till en ö, påminner om EU-ledarnas planer.

Förhoppningarna om fred i Syrien efter IS bakslag förmörkas av att ledaren som bombat, torterat och fördrivit sitt folk sitter lugn vid makten. Nyårsklockorna stördes av explosionerna i Kabul. Flyktingar från andra länder når fortfarande Sverige - men når sällan över nyhetsradarn.

Än märks svallvågorna efter tvärvändningen i Sverige 2015. Rättsövergrepp som bara drabbar "de andra" kan fortgå. Fantasin saknar gränser för nya åtstramningar. Idag kan den naiva okunskapen och fördomarna mot invandrare stå oemotsagda antingen de uttalas av ett nättroll eller en minister.

Vilka som tillåter det? Det gör "vi", "folket", "väljarna".
Samtidigt vet vi ju att det är "vi", "folket", "väljarna" som kommer att åstadkomma nästa vändning. Eller rättare sagt; Vi - vi asylsökande och papperslösa, vi skolkamrater, vi lärare, vi grannar, vi familjehem, vi arbetskamrater, vi idrottskamrater, vi läkare, psykologer och sjuksköterskor, vi socialsekreterare, alla vi som finns där för varandra när staten sviker.

"Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" blev en folkrörelse som drev fram ett lagförslag i rätt riktning. Andra vardagshjältar såg till att nyanlända fick jobb. En mängd vuxna öppnade sina hem för utkörda ungdomar. De är ännu inte tillräckligt många men påminner om folkrörelsen som för mer än ett decennium sedan såg de gömda barnen, satte stopp för utvisningarna av apatiska barn och drev igenom en ny prövning för tiotusentals utvisningshotade. Det är samma "vi" som bildade FARR för 30 år sedan, "vi" som inte accepterade den dåvarande regeringens stopp för skyddsbehövande eller lasermannens agenda som följde.

Från kyrkoockupation till amnestikampanj till folkkampanj till dem som idag öppnar sina dörrar eller uttalar sitt stöd så att andra hör. Alla har de byggt på mötet mellan människor, att den utsatta blir sedd, respekterad och insläppt.

När FARR föreslår nyårslöften bygger de på den insikten.

FARR:s tips på nyårslöften inför 2018 - sprid dem här på facebook

  • Gå med i en grupp som engagerar sig för flyktingars rättigheter! FARR har medlemsgrupper över hela landet: www.farr.se/grupper
  • Är du redan engagerad – försök få med en eller flera vänner i din grupp!
  • Sprid enbart korrekt information om asylprocessen till asylsökande. Om du inte vet, bolla vidare frågan till någon som vet. Fråga gärna oss på info@farr.se
  • Öppna ditt hem för dem som samhället sviker – det kan vara en åldersuppskriven ensamkommande ungdom eller en person som som inte kan återvända till sitt hemland och lever som papperslös i Sverige.
  • Säg ifrån varenda gång du hör någon säga – eller ser någon göra – något rasistiskt. Den här punkten gäller särskilt dig som inte själv utsätts för rasism.
  • Se till att politikerna under valåret 2018 får veta vad tvärvändningen i flyktingpolitiken har lett till. Berätta vad människor råkat ut för. Nöj dig inte med svar som ”vi hade inget val”. Förklara varför de ska välja ett mänskligt flyktingmottagande.
  • Omfördela pengar i samhället. Stöd FARR och/eller andra som arbetar för de människor som drabbas av en omänsklig och rättsosäker flyktingpolitik. Punkten gäller dig som har pengar till övers.
  • Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Punkten gäller främst er som har makt att se till Sverige slutar med dessa skamliga utvisningar. Ni vet vilka ni är. 

Och vad lovar FARR? Det blir inte mer än så. FARR består av sina medlemmar och medlemsföreningar, ingenting annat. Det ni gör, det är vad vi gör. Någon större magi kan vi inte utlova. Men FARR på nationell nivå lovar att föra vidare era erfarenheter till de beslutsfattare vi träffar. Vi lovar att försöka förse er med den information ni behöver och reda ut konstigheterna. Vi lovar att samarbeta med andra som drar åt samma håll, för ett samhälle med solidaritet, humanitet och asylrätt.

Vi ses 2018.

Sanna Vestin, ordförande i FARR, nyårsdagen 2017

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5