Stora skillnader i Afghanistan-policy

demo tysklandDemonstration i Tyskland, februari 2018. Foto från "Rasande tyskar".

90% i Italien, 16% i Danmark – stora skillnader mellan västeuropeiska länder vad gäller afghanska asylsökande

Den norska organisationen NOAS har i rapporten ”Strengest i klassen?”, som släpptes för några veckor sedan, kartlagt praxis kring afghanska asylsökande i olika västeuropeiska länder och konstaterar stora skillnader.

Medan Italien beviljar 90% av alla sökande uppehållstillstånd så är det bara 16% som får det i Danmark, och 27% i Norge. Italien är också det enda land som bedömer hela Afghanistan som osäkert, och därför inte heller ser internflykt som ett alternativ.
Majoriteten av länderna bedömer delar av landet som säkert, vanligen Kabul, Herat och Mazar-e Sharif.

10 av 16 länder tvångsutvisar afghaner som fått avslag. Flest skickar Norge, följt av Storbritannien och Nederländerna. 2016 stod Norge för 65 % av alla tvångsutvisningar från Europa till Afghanistan. Norge är också, tillsammans med Danmark och Nederländerna, de enda länder som i praktiken utvisar afghanska barnfamiljer.

Under åren 2015 – 2017 sökte över 420 000 afghaner asyl i Europa. Allra flest, 170 000 personer, sökte i Tyskland, därefter kommer Sverige med strax över 46 000 sökande. Det totala antalet afghanska asylsökande har sjunkit under tidsperioden, med undantag för Grekland där antalet sökande har ökat markant.

Flest ensamkommande barn har under 2015 – 2017 kommit till Sverige, 24 000 (därefter kommer Tyskland med 21 000 och Österrike med 8 500). Sverige, liksom Norge, Danmark och Storbritannien utfärdar tillfälliga uppehållstillstånd som gäller till dess att personen fyllt 18 år.

Ingen av länderna uppger att hazarer ges skydd enbart på grund av etnicitet. Alla länder uppger att afghanska kvinnor är en prioritet. Att skydda barn på flykt står generellt i fokus, samtidigt uppger flera länder att bedömningarna brister i dessa ärenden. Afghaner som konverterat till kristendom får i huvudsak skydd, givet att deras ansökningar bedöms som trovärdiga. Samma gäller afghaner som söker asyl på grund av sexuell orientering.

Hämta NOAS rapport här!

 

demo tyskland 2Sverige strängast i klassen 2018?

Demonstration i Tyskland, februari 2018. Foto från "Rasande tyskar".

"Strengest i klassen?" jämför siffror från åren 2015 - 2017. EU:s asylbyrå EASO publicerar statistik kontinuerligt. Enligt dessa fick nästan 98 procent av afghanerna vars asylansökningar behandlades i Italien första kvartalet i år stanna, 95% i Schweiz, 72% i Finland, 69% i Grekland, 63% i Norge, 50% i Belgien, 48% i Tyskland - och 30% i Sverige. Siffrorna skiljer sig alltså inte bara från land till land utan även från år till år.

Hitta mer statistik i sammanställning från ECRE, European Council for Refugees and Exiles.