Efterlysning: asylärenden med åldersuppskrivningar

CRDHar du genomgått en medicinsk åldersbedömning, blivit bedömd som vuxen av Migrationsverket och fått avslag på din asylansökan, eller känner du till ett sådant fall? Hör av dig till Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, som tillsammans efterlyser ärenden att driva nationellt och/eller internationellt.

Syftet är dels att lyfta människorättsproblematiken i de hårt kritiserade medicinska åldersbedömningarna, dels att skapa en positiv rättspraxis på området. ”Genom att driva fall vill vi belysa allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som drabbar en av de mest utsatta grupperna i samhället”, skriver de båda organisationerna.

Det spelar ingen roll var i processen ansökan befinner sig, inte heller om ansökan lämnats in eller kommer att lämnas in för uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen.

Läs mer på Civil Rights Defenders hemsida

Här finns information om hur du skickar in ärenden (pdf-fil)

Se också artikeln av John Stauffer, Civil Rights Defenders, och Erica Molin, Rådgivningsbyrån. Den publicerades i Svenska Dagbladet i somras: "Åldersbedömningar bör inte ses som enda bevis"