rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserUtvisade i livsfara - stoppa transporten till Afghanistan!

Utvisade i livsfara - stoppa transporten till Afghanistan!

internflykt ghazni 18 11Tusentals flyr sedan talibaner attackerat "säkra områden" i Ghazni.

Enligt information från flera källor planerar gränspolisen att verkställa en stor grupputvisning till Afghanistan, troligen den 19:e november. Utvisningen strider mot Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan genom att särskilt sårbara personer är med på listan och genom utvisningar till krigsområden. FARR har i direkt samtal med flyktingministern i Afghanistan fått bekräftat att ministeriet inte kan ta ansvar för de som utvisas till krigsområden eller till internflykt och inte heller utvisningar av sårbara personer

Bland dem som Sverige nu planerar att sända till Afghanistan finns unga människor som behöver vård, trots att de varken har pengar eller något nätverk till stöd. Bland dem finns en ung man med svår epilepsi, som behöver daglig medicinering.

Ett antal av dem som utvisas kommer från områden där kriget blossat upp på nytt. I Ghazni befinner sig tusentals människor idag sig på flykt från orter som attackerats av talibanerna. De som kommer från Ghazni riskerar att hamna i brinnande konflikt  där de själva i många fall tillhör särskilt utsatta grupper. Alternativet är att tvingas stanna som internflyktingar i Kabul, vilket FN:s flyktingorgan UNHCR bestämt avrått från.

FARR har tidigare avslöjat att ett tiotal personer vittnat om att de blivit misshandlade vid tidigare utvisningsförsök. Personal från transportenheten nekar till anklagelserna. Några av de skadade personerna planerar nu polisen att skicka ut med den kommande charterutvisningen, vilket hindrar dem från att överklaga nedlagda polisanmälningar.

FARR i samtal med flyktingministern

Den 14 november samtalade FARR:s ordförande Emma Persson och styrelseledamoten Ahmad Zaki Khalil direkt via telefon med Afghanistans flyktingminister (Minister of Refugees and repatrations) Sayed Hussain Alemi Balkhi.

En avsikt med samtalet var delvis att informera ministern om att många mycket unga utvisas från Sverige trots "gymnasielagen", och att en del även kan vara barn på grund av de ovetenskapliga åldersbedömningarna. Ministern var oroad över dessa uppgifter. Han påpekade också att Afghanistan motsätter sig familjesplittring.

Det främsta syftet med samtalet var att få klarhet i vilka tvångsutvisningar Afghanistan accepterar och vilket mottagande de utvisade kan få. Ett tydligt svar från ministern var att han helt motsätter sig att internflykt skulle vara ett möjligt alternativ.  Han framhöll den bristfälliga säkerheten i Kabul och berättade om attentatet utanför tyska ambassaden då en afghansk medborgare som hade utvisats med tvång från Sverige fanns bland de omkomna. Han ifrågasatte också varifrån det svenska Migrationsverket får sin information.

Ministern blev förfärad över uppgiften att svenska myndigheter vill skicka personer tillbaka till Ghazni. Han berättade om striderna som pågår i Malistan och Jaghori. Han sa att det nu redan finns ett stort antal internflyktingar i provinsen Ghazni som inte kan tas omhand och att många har tagit sig till Daykundi. Regeringens hjälpsändningar når sedan ett par veckor inte fram till behövande i Ghazni.

Allmänt kan Afghanistan enligt ministern inte erbjuda alla tvångsutvisade det som krävs för att de ska reintegreras i landet, vilket är avsikten med återtagandeavtalen.

Den 1 oktober hölls ett möte med EU-länderna i Genève, där även Sverige var närvarande, och där ministern framförde att Afghanistan inte är redo för de omfattande utvisningar som nu sker eller planeras. Möten på tjänstemannanivå hålls fortlöpande.

Ministern kunde inte uttala sig om hur EU-ländernas stöd till de utvisade fungerar, om det fungerar. Afghanistan har ingen insyn i detta.

Det är känt sedan tidigare att flyktingministern inte har det avgörande inflytandet i den afghanska regeringen över relationerna till andra länder. Men det är hans ministerium som har ansvaret för mottagandet. FARR anser att Sverige och övriga EU-länder borde ta på allvar när den ansvariga ministern deklarerar att landet helt enkelt inte klarar att ta emot alla tvångsutvisade och att vissa utvisningar inte är i överensstämmelse med avtalen. FARR kräver också av Afghanistan att ta ansvar för situationen och inte acceptera tvångsutvisade som inte borde skickas enligt avtalet.

FARR anser att alla tvångsutvisningar till Afghanistan borde stoppas i det nuvarande säkerhetsläget. Till att börja med måste den planerade transporten stoppas med anledning av att den försätter sårbara utvisade och personer från krigsområden i livsfara.

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5