Utvisningar hemlighölls för observatörer

FARR:s larm om att det kan ha förekommit misshandel vid ett antal utvisningsförsök (se den första artikeln samt uppföljningen) har lett till ytterligare avslöjanden. Ett par av våldsincidenterna förekom i samband med utvisningar som skulle verkställas med överraskning, utan att den som skulle utvisas fick tid att meddela sig med någon, förbereda resan eller tala med ombud. Nu har reportrar på Sveriges Radio grävt vidare i saken och funnit att flera hundra utvisningar har verkställts i hemlighet i år. Kriminalvården som sköter transporterna har inte ens informerat den avdelning på Migrationsverket som har till uppgift att övervaka att allt går rätt till när utvisningar verkställs.

FARR kräver fungerande övervakning av verkställigheter, även under resan.

Sveriges Radio Morgonekot: Kriminalvården hemlighåller avvisningar för tillsynsmyndighet
Längre inslag i P1-morgon: Polisen: Dolda avvisningar görs av säkerhetsskäl
Lunchekot: Dolda avvisningar ökar kraftigt
Dagens Eko 17.45: Kritik mot dolda avvisningarna: Är inhumant

I radioinslagen som sändes den 27 november intervjuas gränspolischefen Patrik Engström och FARR:s ordförande Emma Persson. Gränspolischefen uppgav att 90 procent av utvisningarna verkställs i samråd med den som berörs. Han sa också att de flesta har haft utvisningsbeslut länge och mycket väl vet att utvisningen kommer att verkställas. Dolda utresor görs bara av säkerhetsskäl enligt Patrik Engström. Han menade att personer med självskadebeteende får mindre tid att stressa upp sig om utvisningen sker snabbt.

Emma Persson från FARR invände mot resonemanget. Det är inte bättre för personer med självskadebeteende att föras iväg med överrumpling. Hon förklarade att om utvisningar sker på detta sätt så påverkar det alla som befinner sig i förvar. Ingen vet vem som kommer att väckas och transporteras iväg med överrumpling nästa gång. Alla människor behöver ha framförhållning. Emma Persson påpekade också att de som utsätts för dolda utvisningar inte hinner ta kontakt med jurist, säga adjö till nära och kära eller ta kontakt med släktingar i hemlandet.

Beträffande att utvisningar sker utan att observatörerna får veta om något så anser FARR att det att det är helt oacceptabelt. Det är en åsikt som gränspolisen delar - Patrik Engström sa i radion att det är extremt olyckligt och att han redan har kontaktat chefen för nationella transportenheten för att klargöra rutinerna. I ett inslag i Ekot på eftermiddagen poängterade Emma Persson att det naturligtvis är extra allvarligt om utvisningar där det finns risk att någon utsätts för våld undanhålls från övervakningen.

FARR:s ståndpunkt är att dolda utvisningar är förkastligt. Det är inhumant mot den enskilde och försämrar rättssäkerheten. Dessutom är risken för våld från personalens sida eller desperata aktioner från den som ska utvisas snarast större.

Beträffande övervakning av utvisningar - en funktion som alla EU-länder är skyldiga att ha - så anser FARR att ett oberoende organ borde ha observatörsrollen. Att Migrationsverket som är huvudman har fått uppdraget är alltså inte bra, men det är ändå bättre att det finns en övervakning av något slag. Detta måste självfallet fungera. FARR vill också uppmärksamma att övervakningen idag stannar vid flygplanet. Observatören borde följa hela verkställigheten och även övervaka ankomsten till utvisningslandet.