rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiser"Man måste kämpa mer än andra"

"Man måste kämpa mer än andra"

logo ens"Man måste kämpa mer än andra för att lyckas" är rubriken på en rapport som tagits fram av Ensamkommandes Förbund i Malmö. Rapporten bygger bland annat på de svar som unga killar och tjejer har gett på frågor om boende, inkomster, sociala nätverk, trygghet, våld, diskriminering och fritidsaktiviteter.

Rapporten handlar mycket om otrygghet. Positiva inslag är de sociala nätverkens betydelse - vänner, familj, mötesplats Otto (som är centrum för Ensamkommandes Förbund i Malmö). Tjejerna rapporterar dock om en grabbig stil på mötesplatsen. Många sätter högt att få bo kvar i Malmö.

Många rapporterar om otrygghet i vardagen. "Åldersuppskrivningar och långa handläggningstider som gör att man hinner fylla 18 år under sin asylprocess lyfts även som ett avgörande och stort problem för ungdomarna. Den abrupta utflyttningen från HVB-hem/familjehem vållar problem för många. Man uttrycker en stark önskan att få stanna i Malmö även efter man passerat 18-årsgränsen. Att ännu en gång ryckas upp ur sammanhang och den trygghet man lyckas skapa gör att man hellre tackar nej till att få ordnat boende i annan kommun och hellre lever som hemlös i Malmö. Flera lyfter även att de hellre försöker ordna eget boende än att efter 18-årsdagen bo på Migrationsverkets boende då det inte är anpassat eller tryggt för ungdomar." (ur rapporten).

Nästan hälften svarade också ja på frågan om de gjort saker som de inte vill för att få pengar eller boende.

I rapporten uttrycks att många klara sig från att bli utsatt för övergrepp bara om man behärskar svenska språket och de svenska kulturella koderna. ”Man måste kämpa mer än andra för att lyckas, du måste känna till alla regler och lagar och följa dem”.

Rapporten avslutas med förslag på åtgärder, där återinförandet av permanenta uppehållstillstånd står högst på listan. Ungdomarna själva nämner många konkreta förslag som extra språkundervisning och läxhjälp, att få lära sig om sina rättigheter, fler aktiviteter för tjejer och stöd för dem som får avslag.

Ladda ner rapporten här eller läs rapporten på EF:s hemsida!

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5