rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserSamverkan ledord i FARR:s verksamhetsplan

Samverkan ledord i FARR:s verksamhetsplan

farr styrelse 2019FARR:s styrelse 5 maj 2019. Stående från vänster Alice Herzberg, Sanna Vestin, Liisa Korvenranta, Josefin Åström, Meriam Chatty, Sofia Häyhtiö, Elisabet Rundqvist, Sara Edvardson Ehrnborg, Michael Williams. Sittande Joakim Lundqvist och Aida Samani. Närvarande via Skype eller frånvarande vid tillfället: Anna Lindberg, Annette Rosengren, Emma Persson, Jennie Lenander, Kamal el Salim, Lars Fagerström, Magnus Vinqvist, Trifa Shakely, Zaki Ahmad Khalil samt ersättarna Erik Roshagen och Tobias Lohse.

För ett par veckor sedan träffades FARR:s styrelse med många nya ledamöter och några veteraner på sin första styrelsehelg.  Mötet var det första med Sara Edvardson Ehrnborg som ny ordförande för FARR.

– Jag är oerhört stolt och glad över mitt nya uppdrag som ordförande, säger Sara. Att få ta del av den stora kompetens och kunskap som FARRs styrelse besitter är en ära. Styrelsen består av människor från en mängd olika domäner och extra roligt är att vi också har fått flera yngre ledamöter som kan bidra med energi och goda idéer.

Styrelsehelgen kom till stor del att handla om arbetsformer och flöden inom den nya styrelsen och om verksamhetsplanen för 2019-2020. 

 

Samverkan och kommunikation första punkt

Verksamhetsplanen har samverkan och kommunikation som sin första punkt. Det handlar om att förbättra samverkan mellan styrelsen och medlemsföreningar och inom styrelsen, med alla medlemmar och volontärer som är verksamma för FARR och för FARR:s mål. Vi behöver till exempel diskussionsforum, arbetsgrupper och en ny kommunikationsplan.

Områden som FARR behöver prioritera inom Sverige är att bidra till att asylsökande kommer till tals mer och att verka för att det kommer till stånd en kommission som granskar rättssäkerheten från asylsökandes perspektiv. Samverkan med ombud och juristnätverk, förvarsnätverk, kontakt med journalister och andra former av strategisk påverkan nämns också i planen, liksom att fortsätta bevaka ändringar i praxis.

Även när det gäller utvecklingen i Europa är samverkan ett ledord i verksamhetsplanen - FARR behöver fördjupa samarbetet med organisationer och juristnätverk inom Europa och fortsätta bevaka utvecklingen av EU:s gränspolitik.

En fjärde punkt i verksamhetsplanen rör spridning av budskap och information i asylrätts-, flykting- och migrationsfrågor. Vi ska ta hjälp av medlemsföreningarna, till exempel med att hitta positiv information och att lyfta lokala exempel. Vi behöver också utveckla kommunikationsstrategier, till exempel via sociala medier. Vi ska fortsätta bevaka lagändringar och uppdatera vår information på flera språk och mer lättillgängligt.

Verksamhetsplanens sista punkt rör hållbar ekonomi - en akilleshäl för FARR. Vi behöver en långsiktig lösning som ger stabil finansiering. Det krävs marknadsföring, att söka stöd från fonder, sponsring och att ta betalt när det är möjligt, till exempel för  föreläsningar. Hit hör också att värva prenumeranter för Artikel 14.

 

Länkar

Verksamhetsplanen i sin helhet

Styrelselista med orter och kontaktadresser

Fler handlingar från FARR:s årsmöte

 

orange knapp

Viktigt!

 • Extra medlemsmöte 26 april!

    Viktig information till våra medlemmar och medlemsföreningar!  FARR:s ekonomiska redovisning har i år blivit försenad. På grund av det har vi inte haft möjlighet att hantera FARR:s bokslut, revisiongsberättelse eller frågan om styrelsens...

  Läs mer ...

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5