rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserÄntligen - Asylkommissionen är igång!

Äntligen - Asylkommissionen är igång!

Sanna Vestin. Foto: Sofia Häyhtiö

– Bildar man en granskningskommission, då är ju det för att nånting verkar ha gått riktigt snett. Utgångspunkten är kritisk. Men när jag säger att vi behöver en kommission vars resultat grundas i vetenskapliga studier så är inte det för att få belägg för vad jag redan tror mig veta. Utan tvärtom, för att resultatet inte ska bygga på förutfattade meningar. 

Orden kommer från FARR:s tidigare ordförande Sanna Vestin som idag deltog på pressträff kring den nybildade Asylkommissionen, ett samarbete mellan Linköpings universitet och FARR som handlar om att granska den förda asylpolitiken, lagens tillämpningar och dess konsekvenser. 

 

Sanna Vestin är initiativtagare till kommissionen, vars egentliga namn är "Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017". Men hon är noga med att påpeka att initiativet kommer från många håll: 

– Idag är jag här som initiativtagare till Asylkommissionen. Men initiativet kommer från många håll egentligen. Jag har stött på så många de senaste åren som har berättat om något som hänt asylsökande och som lagt till att ”det här måste granskas”. 

För Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt på Linköpings universitet var det självklart att säga ja när hon fick frågan om att delta i Asylkommissionen av Sanna Vestin. Hon är liksom Sanna övertygad om att samarbete mellan forskning och civilsamhälle är oerhört viktigt – och att det är bråttom: 

– Jag menar att det här arbetet måste sättas igång nu. Det finns också ett behov av samarbete mellan forskning, all den kunskap som vi producerar inom akademin, och praktiska initiativ, på den svenska glesbygden liksom i våra städer, för att förstå och hantera de destruktiva följderna av migrationspolitiken. 

På pressträffen deltog förutom Sanna Vestin och Anna Lundberg även Anna Lindblad, chefsjurist på Asylrättscentrum (fd Rådgivningsbyrån), Benjamin Fayzi, ordförande Ensamkommandes förbund Stockholm, Lynn Khatib, Lise Blomqvist, pressansvarig och Sofia Häythiö, forskarassistent på Linköpings universitet.

Ungefär samtidigt som Asylkommissionens höll sin pressträff diskuterade riksdagen en förlängning av den tillfälliga begränsningslagen. Under eftermiddagen stod det klart att lagen förlängs med vissa förändringar när det gäller bland annat familjeåterförening. Det ska nu bli möjligt att ansöka om familjeåterförening även för personer med alternativ skyddsstatus, något som varit omöjligt sedan den tillfälliga lagen infördes. Men trots denna lilla förbättring är lagen ändå en av de absolut mest restriktiva och hårda inom EU. Anna Lindblad: 

– Idag röstar man igenom lagen, och det pågår en debatt i samhället om att den här tillfälliga lagen som nu förlängs är nåt slags öppning mot en mer generös tillämpning. Men det är ju så att vi numera befinner oss på en miniminivå i europeisk migrationsrätt. Så utrymmet för vad man kan göra från och med nu i mer restriktiv bemärkelse, alltså skärpa lagarna, det är oerhört begränsat. För vi är på en miniminivå nu.

Sanna är trots den restriktiva och hårda asylpolitiken hoppfull:

– Jag vill fortfarande tro att rättssäkerhet är möjlig och att rättssäkerhet för asylsökande bidrar till integration och ett bra välfärdssamhälle. Och framför allt vill jag att alla som har utsatts för det stora sociala experiment som omläggningen av asylpolitiken utgör ska få tala och [få] upprättelse. 

Här kan du se film från Asylkommissionens pressträff
Här kan du läsa Asylkommissionens plattform 
Anna Lundberg. Foto: Sofia Häyhtiö


 Benjamin Fayzi. Foto: Sofia Häyhtiö

Anna Lindblad. Foto: Sofia Häyhtiö

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5